Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Studium
Sdružené studium
Co obnáší přijímačky?
Bez přijímaček
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20

Čemu se budeš věnovat v rámci studia němčiny? Čeká tě intenzivní jazyková i odborná příprava v rámci jazykových cvičení a korespondence. Naučíš se překládat a tlumočit, zkusíš si práci tlumočníka v kabině. Dozvíš se mnoho nového z kultury, historie, reálií a literatury německy mluvících zemí. Budeš číst a recenzovat autentické cizojazyčné texty. Seznámíš se základy společensko-vědních nebo ekonomicko-správních disciplín.

Mezi učiteli budou i rodilí mluvčí, všichni studenti mají možnost absolvovat 1–2 semestry studia na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+, a to po ukončení 1. ročníku. Ve sdruženém studiu jsou vynechány literárně orientované předměty a nevyžadují se teoretické znalosti z oblasti odborného překladu a praktické předkladatelské dovednosti. Studentům je umožněno si zvolit předměty, které odpovídají jejich potřebám vzhledem k druhému studijnímu programu.

Během studia religionistiky se seznámíš s náboženskými tradicemi minulosti i se současným náboženským životem. Budeme se zabývat také novými náboženskými hnutími a západní spiritualitou. Za pomoci různých teoretických přístupů se zaměříme na zkoumání náboženských jevů, které jsou významné pro fungování moderní společnosti, například:

 • iniciační rituály a veřejné slavnosti;
 • mýty včetně fake news;
 • lidová spiritualita;
 • role násilí v náboženských systémech.

Navštiv nás

8. 3. 2021
Akce pro uchazeče: FFakulta@na dosah
Zobrazit více

Dny otevřených dveří na FF UPCE proběhly v lednu...ale my dveře nezavíráme. Naši fakultu máš stále na dosah! Studenti, učitelé a Tvoje dotazy. Najdi svoji identitu. 

KDY: 8. –  11. března 2021            KDE: online v MS Teams  
Více info zde. 

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+2+0
Kredity
3

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Pardubický kraj
  Pardubický kraj
 • Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
  Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
 • Teleperformance Pardubice
  Teleperformance Pardubice

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.