Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Studium
Sdružené studium
Co obnáší přijímačky?
Motivační pohovor
Jazyk studia
Výuka některých předmětů probíhá také v němčině
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20

Vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/22. Přihlášky přijímáme do 20. 8. 2021. Více info zde.  Vzhledem k tomu, že počet přihlášených uchazečů do studijního programu Religionistika byl vyšší než počet přijímaných uchazečů, byli jsme nuceni podniknout kroky,  které nám umožní přijmout takový počet uchazečů, který nepřesáhne kapacitu studijních programů. Všichni uchazeči byli e-mailem vyrozuměni o následném postupu. Věnujte, prosím, pozornost e-mailovým schránkám. Přijímací zkouška má podobu on-line motivačního pohovoru, který se uskuteční ve dnech 2. – 3. 9. 2021.

Čemu se budeš věnovat v rámci studia němčiny? Čeká tě intenzivní jazyková i odborná příprava v rámci jazykových cvičení a korespondence. Naučíš se překládat a tlumočit, zkusíš si práci tlumočníka v kabině. Dozvíš se mnoho nového z kultury, historie, reálií a literatury německy mluvících zemí. Budeš číst a recenzovat autentické cizojazyčné texty. Seznámíš se základy společensko-vědních nebo ekonomicko-správních disciplín.

Mezi učiteli budou i rodilí mluvčí, všichni studenti mají možnost absolvovat 1–2 semestry studia na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+, a to po ukončení 1. ročníku. Ve sdruženém studiu jsou vynechány literárně orientované předměty a nevyžadují se teoretické znalosti z oblasti odborného překladu a praktické předkladatelské dovednosti. Studentům je umožněno si zvolit předměty, které odpovídají jejich potřebám vzhledem k druhému studijnímu programu.

Během studia religionistiky se seznámíš s náboženskými tradicemi minulosti i se současným náboženským životem. Budeme se zabývat také novými náboženskými hnutími a západní spiritualitou. Za pomoci různých teoretických přístupů se zaměříme na zkoumání náboženských jevů, které jsou významné pro fungování moderní společnosti, například:

 • iniciační rituály a veřejné slavnosti;
 • mýty včetně fake news;
 • lidová spiritualita;
 • role násilí v náboženských systémech.

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+2+0
Kredity
3

Úspěšní absolventi

Mgr. Přemysl Krejčík

Jsem šéfredaktorem časopisu, který objevuje mladé literární talenty. Sám také píšu. Moje kniha získala nominaci na prestižní cenu Jiřího Ortena. Díky studiu mám šanci dělat věci, které mě baví, být v nich úspěšný i pomáhat růst jiným. Zkus to taky. Najdi svoji identitu.

Mgr. Aneta Kohoutová

Filozofie má spoustu moderních podob. Já spojuji myšlenky filozofů s veřejným prostorem i každodenní realitou. Chci, aby lidé vnímali své okolí jako základ svobody a podíleli se na jeho přeměně. Změní to život všech. Ty můžeš taky. Najdi svoji identitu.

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Pardubický kraj
  Pardubický kraj
 • Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
  Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
 • Teleperformance Pardubice
  Teleperformance Pardubice

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.