Forma studia
Jazyk studia
Fakulta restaurování
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem je vychovávat specialisty v oboru restaurování s konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl knižní kultury a dokumentů na papírové a pergamenové podložce. Hmotná rozmanitost knižní kultury a dokumentů s sebou přináší nutnost orientace v materiálech, jako jsou papír, kov, useň, pergamen, textil, vosk, případně další.  
Fakulta restaurování
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Hlavním cílem doktorského studijního programu je vychovávat odborníky podle současných požadavků a kritérií moderní památkové péče se silným akcentem na vědecký přístup, interdisciplinaritu a využívání moderních metod a metodických postupů při průzkumu a péči o hmotné kulturní dědictví. Součástí tohoto cíle je i posílení kvalifikované péče a výzkumné činnosti v oblasti kulturního dědictví v ČR i personální kvality instituci zaměřených na danou oblast.
Fakulta restaurování
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl, jež jsou malbami různých technik na textilních podložkách, především závěsných obrazů, historických divadelních kulis a opon, paravánů, malovaných částí cechovních a jiných praporců, malovaných nebo částečně malovaných textilních tapet, maleb v interiérech jak na pomocných rámech tak i marouflage.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Soustavné studium vás dovede ke zvládnutí všech fází restaurování, od správného provedení průzkumu, přes tvorbu dokumentace, zvolení vhodných restaurátorských či konzervátorských postupů, až po samotné restaurování. V rámci daného oboru se také dozvíte vše potřebné o historických i současných výtvarných technikách, materiálech apod.  
Fakulta restaurování
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl, jež jsou nástěnnými malbami, sgrafity, skleněnými a kamennými mozaikami, či dalšími úpravami povrchů (polychromie) architektury a přírodního či umělého kamene.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
V rámci studia se budete specializovat na restaurování knih, knižní vazby a dokumentů. Odborně se seznámíte s jednotlivými materiály (papír, dřevo, kov, useň, pergamen, textil apod.). V praktické výuce se budete zabývat, kaligrafií, miniaturou a historickým vývojem knihy a knižní vazby, osvojíte si komplexní proces restaurování díla včetně restaurátorských a konzervátorských technik.
Fakulta restaurování
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl z kamene, sádry, štuku, keramiky a dalších porézních anorganických materiálů, včetně jejich případných historických povrchových úprav a polychromie.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Získáte hluboké znalosti technických, technologických, uměleckých a umělecko-řemeslných aspektů v oblasti péče o kulturní dědictví. Prohloubíte si praktické dovednosti v technikách a technologii restaurování objektů na papírové a textilní podložce.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Během svého studia si osvojíte širokou paletu sochařských, štukatérských a dalších umělecko-řemeslných technik na uměleckých dílech z přírodního i umělého kamene, keramiky, štuku a sádry. V teoretické rovině získáte vědomosti z oblasti přírodních i humanitních věd, zejména dějin umění, estetiky a teorie výtvarného umění. Ukážeme vám, jak tyto vědomosti propojovat. Seznámíme vás s historickými sochařskými technikami a představíme vám nejmodernější metody restaurování.