Forma studia
Jazyk studia
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Během studia navazujícího programu Informační technologie se z tebe stane vysokoškolsky vzdělaný odborník v oboru IT oboru s obrovským uplatněním v praxi.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Naše společnost je ovládaná moderními technologiemi. Jestli Tě baví svět informačních technologií a zároveň chceš mít i společensko-vědní znalosti z ekonomie a dalších, pak je studium specializace Informatika ve veřejné správě to pravé pro Tebe.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika". Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika". Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika". Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika". Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Koncepce studijního oboru Anorganická chemie je směřována k modernímu pojetí obsahu a metodologie soudobé anorganické chemie.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia oboru Anorganická technologie je dále rozvíjet znalosti studenta získané v předchozím stupni vysokoškolského studia tohoto či příbuzného oboru se zaměřením na rozvoj vědeckého bádání a tvůrčí práce studentů.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti fyziky výbuchu, chemie a technologie energetických materiálů a bezpečnostního inženýrství.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti fyziky výbuchu, chemie a technologie energetických materiálů a bezpečnostního inženýrství.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jedinečný obor, který nenajdeš jinde než na univerzitě v Pardubicích. Ve městě, jehož historie výroby výbušin sahá hluboko do minulého století. Staň se nepostradatelným odborníkem v této zajímavé oblasti a pojď studovat tento speciální a perspektivní obor.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Komunikační, radarová a senzorová technika se stala nedílnou součástí našich životů. S komunikačními a radarovými/senzorovými systémy se denně setkáváme nejen v „chytré“ domácnosti, prostředcích pro mobilní komunikace a v oblasti volnočasových aktivit, ale hlavně v oblasti bezpečnosti pozemní a letecké dopravy či zabezpečení objektů. Staň se odborníkem určujícím nové trendy a utvářejícím budoucnost moderního oboru.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Komunikační, radarová a senzorová technika se stala nedílnou součástí našich životů. S komunikačními a radarovými/senzorovými systémy se denně setkáváme nejen v „chytré“ domácnosti, prostředcích pro mobilní komunikace a v oblasti volnočasových aktivit, ale hlavně v oblasti bezpečnosti pozemní a letecké dopravy či zabezpečení objektů. Staň se odborníkem určujícím nové trendy a utvářejícím budoucnost moderního oboru.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Komunikační technika je součástí každodenního života, ale jen opravdoví specialisté znají principy fungování rádiových komunikačních systémů a jejich budoucnost. Studium ti umožní stát se žádaným odborníkem v progresivně rostoucím oboru.    
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Komunikační technika je součástí každodenního života, ale jen opravdoví specialisté znají principy fungování rádiových komunikačních systémů a jejich budoucnost. Studium ti umožní stát se žádaným odborníkem v progresivně rostoucím oboru.  
Fakulta restaurování
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Hlavním cílem doktorského studijního programu je vychovávat odborníky podle současných požadavků a kritérií moderní památkové péče se silným akcentem na vědecký přístup, interdisciplinaritu a využívání moderních metod a metodických postupů při průzkumu a péči o hmotné kulturní dědictví. Součástí tohoto cíle je i posílení kvalifikované péče a výzkumné činnosti v oblasti kulturního dědictví v ČR i personální kvality instituci zaměřených na danou oblast.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem je připravit profesně vzdělané vysokoškolské odborníky pro laboratorní pracoviště nejen ve zdravotnických zařízeních, zvláště v oborech klinická biochemie, klinická hematologie, imunohematologie a transfuzní služba, lékařská imunologie, lékařská mikrobiologie, klinická genetika, histologie a patologie.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Staneš se odborníkem na řízení logistických procesů ve všech částech dodavatelsko-odběratelských řetězců. Jako absolvent najdeš uplatnění především v rámci řízení logistických podnikových procesů.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Staneš se odborníkem na řízení logistických procesů ve všech částech dodavatelsko-odběratelských řetězců. Jako absolvent najdeš uplatnění především v rámci řízení logistických podnikových procesů.
Fakulta restaurování
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl, jež jsou malbami různých technik na textilních podložkách, především závěsných obrazů, historických divadelních kulis a opon, paravánů, malovaných částí cechovních a jiných praporců, malovaných nebo částečně malovaných textilních tapet, maleb v interiérech jak na pomocných rámech tak i marouflage.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš získat kvalitní vědomosti v oblasti finančnictví a přidat se tak k desítkám velmi úspěšných absolventů, kteří pracují na TOP postech v bankách, pojišťovnách a dalších společnostech jako je KPMG nebo EY? Nebo chceš mít po absolvování studia dokonce dva diplomy – jeden z Univerzity Pardubice a druhý německý? Díky double degree programu s Univerzitou v Žitavě Ti to umožníme!
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Jsi kreativní a rád organizuješ vše kolem sebe? Zároveň chceš získat dobré ekonomické vzdělání, zvládat IT technologie a chceš uplatnit znalost cizího jazyka při práci v zahraniční firmě? Bakalářské studium Management podniku je stvořené přímo pro Tebe.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jsi kreativní a rád organizuješ vše kolem sebe? Zároveň chceš získat dobré ekonomické vzdělání, zvládat IT technologie a chceš uplatnit znalost cizího jazyka při práci v zahraniční firmě? Bakalářské studium Management podniku je stvořené přímo pro Tebe.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studuj Management udržitelnosti podniků a získej znalosti, dovednosti a způsobilosti, které ti umožní vykonávat technicko-ekonomické a manažerské pozice v průmyslových podnicích, příp. v chemických, ale i příbuzných průmyslových odvětvích na středních pozicích řízení.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Materiálové inženýrství se zabývá vším, co se týká materiálů nejrůznějších druhů – výrobou, výzkumem, rozvíjením nových metod ve zpracovávání materiálů, ale také zjišťováním příčin změn, poruch a vad materiálu.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Chemie materiálů (Materials Chemistry) se zabývá oblastmi zahrnujícími výrobu a zpracování anorganických a částečně i organických materiálů a metodami k určení materiálových vlastností.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Ve tříletém bakalářském studijním programu Moderní tiskové a vizualizační technologie se posluchač seznámí se základními znalostmi v oboru s důrazem na technologii polygrafických výrob v celém rozsahu tiskových technik (ofset, sítotisk, hlubotisk, beztlaký tisk a digitální tisk), výrobních technologií tiskových barev a laků a potiskovaných substrátů. 
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jsi kreativní a nespoutaný, hlavu máš neustále plnou nápadů? Zároveň je Ti blízká oblast umění, ale zvládáš i moderní technologie? Pak určitě studuj obor, který spojuje umění s technologiemi a ekonomikou a je zaměřený na využití multimédií ve firemní praxi.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Soustavné studium vás dovede ke zvládnutí všech fází restaurování, od správného provedení průzkumu, přes tvorbu dokumentace, zvolení vhodných restaurátorských či konzervátorských postupů, až po samotné restaurování. V rámci daného oboru se také dozvíte vše potřebné o historických i současných výtvarných technikách, materiálech apod.  
Fakulta restaurování
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl, jež jsou nástěnnými malbami, sgrafity, skleněnými a kamennými mozaikami, či dalšími úpravami povrchů (polychromie) architektury a přírodního či umělého kamene.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš mít vystudovanou vysokou školu, ale nejsi zrovna typ, co rád sedí hodiny v lavicích? Jsi akční a nesnášíš nespravedlnost a nekalé praktiky obchodníků? Baví Tě právo a jsi důsledný? Spoj všechny tyto přednosti se studiem a vydej se na cestu ochránce práv spotřebitelů. Každý týden budeš chodit na kontroly s Českou obchodní inspekcí. Po škole nebudeš absolvent bez praxe, ale profík, kterého každý zaměstnavatel v oboru hledá. Od druhého ročníku absolvuješ každý týden 1 den praxe na inspektorátu ČOI a spolu s inspektory v terénu na skutečných kontrolách u obchodníků. V letním semestru posledního 3. ročníku jsou zařazeny dokonce 2 dny povinné praxe. Vše je vymyšleno spolu s odborníky z ČOI tak, abys jako absolvent již zvládl celou kontrolu udělat sám a hned mohl získat místo inspektora. Budeš-li šikovný, určitě si Tě vyberou a po škole nebudeš muset řešit, kde najít práci.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Pokud vidíš svou budoucnost v ochraně životního prostředí, rozhodl ses moudře. Na ochraně životního prostředí závisí totiž budoucnost nás všech. Přidej se k nám a pojď studovat na Fakultu chemicko-technologickou obor, který je perspektivní.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Doktorský studijní program v oboru Organická chemie je orientován na současné vědecké přístupy studující vztahy mezi chemickou strukturou, reaktivitou, fyzikálními a biologickými vlastnostmi organických sloučenin v návaznosti na moderní metodologii pokročilé organické syntézy a katalýzy.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Doktorský studijní program v oboru Organická technologie je orientován na současné vědecké přístupy, které se uplatňují především v oborech malo- a středně tonážních výrob organických specialit.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Doktorský studijní program v oboru Organická chemie je orientován na současné vědecké přístupy studující vztahy mezi chemickou strukturou, reaktivitou, fyzikálními a biologickými vlastnostmi organických sloučenin v návaznosti na moderní metodologii pokročilé organické syntézy a katalýzy.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Doktorský studijní program v oboru Organická chemie je orientován na současné vědecké přístupy studující vztahy mezi chemickou strukturou, reaktivitou, fyzikálními a biologickými vlastnostmi organických sloučenin v návaznosti na moderní metodologii pokročilé organické syntézy a katalýzy.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chemie živé přírody – tak se označovala organická chemie na začátku svého vzniku. Dnes však víme, že toto tvrzení není zcela pravdivé a smysl chemie sloučenin uhlíku (organické chemie) je mnohem důmyslnější. Jestliže se právě o tuto problematiku zajímáš, studuj s námi obor Organická chemie.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Doktorský studijní program v oboru Organická technologie je orientován na současné vědecké přístupy, které se uplatňují především v oborech malo- a středně tonážních výrob organických specialit.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Doktorský studijní program v oboru Organická technologie je orientován na současné vědecké přístupy, které se uplatňují především v oborech malo- a středně tonážních výrob organických specialit.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu „Organické povlaky a nátěrové hmoty“ je vysoce kvalifikovaným odborníkem, jehož vzdělání obecně chemické je rozšířeno o znalosti z chemie a technologie nátěrových hmot, organických povlaků a povrchových úprav.