Forma studia
Jazyk studia
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia oboru Anorganická technologie je dále rozvíjet znalosti studenta získané v předchozím stupni vysokoškolského studia tohoto či příbuzného oboru se zaměřením na rozvoj vědeckého bádání a tvůrčí práce studentů.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti fyziky výbuchu, chemie a technologie energetických materiálů a bezpečnostního inženýrství.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Cílem studia je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti fyziky výbuchu, chemie a technologie energetických materiálů a bezpečnostního inženýrství.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jedinečný obor, který nenajdeš jinde než na univerzitě v Pardubicích. Ve městě, jehož historie výroby výbušin sahá hluboko do minulého století. Staň se nepostradatelným odborníkem v této zajímavé oblasti a pojď studovat tento speciální a perspektivní obor.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Komunikační, radarová a senzorová technika se stala nedílnou součástí našich životů. S komunikačními a radarovými/senzorovými systémy se denně setkáváme nejen v „chytré“ domácnosti, prostředcích pro mobilní komunikace a v oblasti volnočasových aktivit, ale hlavně v oblasti bezpečnosti pozemní a letecké dopravy či zabezpečení objektů. Staň se odborníkem určujícím nové trendy a utvářejícím budoucnost moderního oboru.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Komunikační, radarová a senzorová technika se stala nedílnou součástí našich životů. S komunikačními a radarovými/senzorovými systémy se denně setkáváme nejen v „chytré“ domácnosti, prostředcích pro mobilní komunikace a v oblasti volnočasových aktivit, ale hlavně v oblasti bezpečnosti pozemní a letecké dopravy či zabezpečení objektů. Staň se odborníkem určujícím nové trendy a utvářejícím budoucnost moderního oboru.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Komunikační technika je součástí každodenního života, ale jen opravdoví specialisté znají principy fungování rádiových komunikačních systémů a jejich budoucnost. Studium ti umožní stát se žádaným odborníkem v progresivně rostoucím oboru.  
Fakulta restaurování
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Koncepce specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především novodobé, resp. moderní dějiny středoevropského prostoru.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především středoevropský vývoj v 15. - 19. století.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia slovanských zemí bude výše zmíněné historiocko-antropologizující přístupy aplikovat na specifický kulturní areál vybraných jihoslovanských a západoslovanských zemí.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Staneš se odborníkem na řízení logistických procesů ve všech částech dodavatelsko-odběratelských řetězců. Jako absolvent najdeš uplatnění především v rámci řízení logistických podnikových procesů.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Staneš se odborníkem na řízení logistických procesů ve všech částech dodavatelsko-odběratelských řetězců. Jako absolvent najdeš uplatnění především v rámci řízení logistických podnikových procesů.
Fakulta restaurování
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš získat kvalitní vědomosti v oblasti finančnictví a přidat se tak k desítkám velmi úspěšných absolventů, kteří pracují na TOP postech v bankách, pojišťovnách a dalších společnostech jako je KPMG nebo EY? Nebo chceš mít po absolvování studia dokonce dva diplomy – jeden z Univerzity Pardubice a druhý německý? Díky double degree programu s Univerzitou v Žitavě Ti to umožníme!
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Jsi kreativní a rád organizuješ vše kolem sebe? Zároveň chceš získat dobré ekonomické vzdělání, zvládat IT technologie a chceš uplatnit znalost cizího jazyka při práci v zahraniční firmě? Bakalářské studium Management podniku je stvořené přímo pro Tebe.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jsi kreativní a rád organizuješ vše kolem sebe? Zároveň chceš získat dobré ekonomické vzdělání, zvládat IT technologie a chceš uplatnit znalost cizího jazyka při práci v zahraniční firmě? Bakalářské studium Management podniku je stvořené přímo pro Tebe.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Materiálové inženýrství se zabývá vším, co se týká materiálů nejrůznějších druhů – výrobou, výzkumem, rozvíjením nových metod ve zpracovávání materiálů, ale také zjišťováním příčin změn, poruch a vad materiálu.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Chemie materiálů (Materials Chemistry) se zabývá oblastmi zahrnujícími výrobu a zpracování anorganických a částečně i organických materiálů a metodami k určení materiálových vlastností.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jsi kreativní a nespoutaný, hlavu máš neustále plnou nápadů? Zároveň je Ti blízká oblast umění, ale zvládáš i moderní technologie? Pak určitě studuj obor, který spojuje umění s technologiemi a ekonomikou a je zaměřený na využití multimédií ve firemní praxi.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Soustavné studium vás dovede ke zvládnutí všech fází restaurování, od správného provedení průzkumu, přes tvorbu dokumentace, zvolení vhodných restaurátorských či konzervátorských postupů, až po samotné restaurování. V rámci daného oboru se také dozvíte vše potřebné o historických i současných výtvarných technikách, materiálech apod.  
Fakulta restaurování
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Umíš dobře německy, ale chtěl bys zdatně zvládat komunikaci slovem písmem jako rodilý mluvčí? Chceš se v budoucnu německým jazykem živit nebo přemýšlíš o tom, že jednou budeš pracovat a žít v zahraničí? Pokud jsi alespoň jednou odpověděl ano, vyber si studium Německého jazyka pro odbornou praxi, které ti otevře bránu do mnoha zajímavých pozic v ČR i v zahraničí.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium
Sdružené studium
Nabízíme ti studium němčiny v kombinaci s angličtinou. Toto dvouoborové studium tě připraví pro efektivní komunikaci v obou cizích jazycích. Praktické jazykové studium orientované na používání jazyka jak v rovině obecné, tak odborné rozvine tvé komunikativní kompetence, získáš potřebné poznatky především v lingvisticky, literárně a kulturně orientovaných disciplínách. Získáš teoretické znalosti z oblasti odborného překladu doplněné o praktické překladatelské dovednosti. Program dále studentům poskytuje základní orientaci v ekonomicko-správních a společensko-vědních disciplínách tak, aby dokázali adekvátně pracovat s texty tematicky zaměřenými na tyto oblasti.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium
Sdružené studium
Nabízíme ti studium němčiny v kombinaci s filosofií. Ve sdruženém studiu jsou vynechány literárně orientované předměty a nevyžadují se teoretické znalosti z oblasti odborného překladu a praktické předkladatelské dovednosti. Studium filosofie je zaměřeno na dějiny evropské filosofické tradice od řeckých počátků po současnost, a to se zvláštním zřetelem k filosofii lidské praxe.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium
Sdružené studium
Baví tě studium německého jazyka, ale chceš získat znalosti i z jiného oboru? Zajímá tě oblast náboženství a to, jaký má na světě smysl? Máme pro tebe zajímavou kombinaci studia, která se kromě němčiny věnuje také nauce o náboženství. Budeš vybaven potřebnými jazykovými dovednostmi v německém jazyce, praktickými překladatelskými dovednostmi. Kombinace s religionistikou ti navíc dovolí poznat náboženské systémy minulosti i současnosti a naučí tě rozpoznat význam mýtů, iniciačních rituálů nebo nábožensky motivovaného násilí.  
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Chceš mít vystudovanou vysokou školu, ale nejsi zrovna typ, co rád sedí hodiny v lavicích? Jsi akční a nesnášíš nespravedlnost a nekalé praktiky obchodníků? Baví Tě právo a jsi důsledný? Spoj všechny tyto přednosti se studiem a vydej se na cestu ochránce práv spotřebitelů. Každý týden budeš chodit na kontroly s Českou obchodní inspekcí. Po škole nebudeš absolvent bez praxe, ale profík, kterého každý zaměstnavatel v oboru hledá. Od druhého ročníku absolvuješ každý týden 1 den praxe na inspektorátu ČOI a spolu s inspektory v terénu na skutečných kontrolách u obchodníků. V letním semestru posledního 3. ročníku jsou zařazeny dokonce 2 dny povinné praxe. Vše je vymyšleno spolu s odborníky z ČOI tak, abys jako absolvent již zvládl celou kontrolu udělat sám a hned mohl získat místo inspektora. Budeš-li šikovný, určitě si Tě vyberou a po škole nebudeš muset řešit, kde najít práci.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš mít vystudovanou vysokou školu, ale nejsi zrovna typ, co rád sedí hodiny v lavicích? Jsi akční a nesnášíš nespravedlnost a nekalé praktiky obchodníků? Baví Tě právo a jsi důsledný? Spoj všechny tyto přednosti se studiem a vydej se na cestu ochránce práv spotřebitelů. Každý týden budeš chodit na kontroly s Českou obchodní inspekcí. Po škole nebudeš absolvent bez praxe, ale profík, kterého každý zaměstnavatel v oboru hledá. Od druhého ročníku absolvuješ každý týden 1 den praxe na inspektorátu ČOI a spolu s inspektory v terénu na skutečných kontrolách u obchodníků. V letním semestru posledního 3. ročníku jsou zařazeny dokonce 2 dny povinné praxe. Vše je vymyšleno spolu s odborníky z ČOI tak, abys jako absolvent již zvládl celou kontrolu udělat sám a hned mohl získat místo inspektora. Budeš-li šikovný, určitě si Tě vyberou a po škole nebudeš muset řešit, kde najít práci.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Ochrana hmotných památek vybaví studující základními znalostmi z historie kultury v kontextu dějin nemovitého kulturního dědictví.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Pokud vidíš svou budoucnost v ochraně životního prostředí, rozhodl ses moudře. Na ochraně životního prostředí závisí totiž budoucnost nás všech. Přidej se k nám a pojď studovat na Fakultu chemicko-technologickou obor, který je perspektivní.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Doktorský studijní program v oboru Organická chemie je orientován na současné vědecké přístupy studující vztahy mezi chemickou strukturou, reaktivitou, fyzikálními a biologickými vlastnostmi organických sloučenin v návaznosti na moderní metodologii pokročilé organické syntézy a katalýzy.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Doktorský studijní program v oboru Organická technologie je orientován na současné vědecké přístupy, které se uplatňují především v oborech malo- a středně tonážních výrob organických specialit.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Doktorský studijní program v oboru Organická chemie je orientován na současné vědecké přístupy studující vztahy mezi chemickou strukturou, reaktivitou, fyzikálními a biologickými vlastnostmi organických sloučenin v návaznosti na moderní metodologii pokročilé organické syntézy a katalýzy.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Doktorský studijní program v oboru Organická chemie je orientován na současné vědecké přístupy studující vztahy mezi chemickou strukturou, reaktivitou, fyzikálními a biologickými vlastnostmi organických sloučenin v návaznosti na moderní metodologii pokročilé organické syntézy a katalýzy.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chemie živé přírody – tak se označovala organická chemie na začátku svého vzniku. Dnes však víme, že toto tvrzení není zcela pravdivé a smysl chemie sloučenin uhlíku (organické chemie) je mnohem důmyslnější. Jestliže se právě o tuto problematiku zajímáš, studuj s námi obor Organická chemie.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Doktorský studijní program v oboru Organická technologie je orientován na současné vědecké přístupy, které se uplatňují především v oborech malo- a středně tonážních výrob organických specialit.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Doktorský studijní program v oboru Organická technologie je orientován na současné vědecké přístupy, které se uplatňují především v oborech malo- a středně tonážních výrob organických specialit.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Baví tě chemie a chceš mít unikátní vzdělání? Nátěrové hmoty jsou velmi specifickou a žádanou oblastí znalostí na trhu práce, tak neváhej a přihlas se.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Chceš získat úplné vysokoškolské vzdělání, které má vynikající uplatnění v praxi? Zajímají tě interní obory? Nebojíš se vysoké odpovědnosti? Vyber si náš navazující magisterský studijní program Ošetřovatelství - Ošetřovatelství v interních oborech.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
V rámci studia se budete specializovat na restaurování knih, knižní vazby a dokumentů. Odborně se seznámíte s jednotlivými materiály (papír, dřevo, kov, useň, pergamen, textil apod.). V praktické výuce se budete zabývat, kaligrafií, miniaturou a historickým vývojem knihy a knižní vazby, osvojíte si komplexní proces restaurování díla včetně restaurátorských a konzervátorských technik.