Forma studia
Jazyk studia
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Koncepce specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především novodobé, resp. moderní dějiny středoevropského prostoru.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia vychází z aktuálního pojetí kulturních dějin kladoucím důraz na antropologizující směr bádání s výzkumným akcentem zohledňujícím především středoevropský vývoj v 15. - 19. století.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Kulturně historická studia slovanských zemí bude výše zmíněné historiocko-antropologizující přístupy aplikovat na specifický kulturní areál vybraných jihoslovanských a západoslovanských zemí.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Staneš se odborníkem na řízení logistických procesů ve všech částech dodavatelsko-odběratelských řetězců. Jako absolvent najdeš uplatnění především v rámci řízení logistických podnikových procesů.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Staneš se odborníkem na řízení logistických procesů ve všech částech dodavatelsko-odběratelských řetězců. Jako absolvent najdeš uplatnění především v rámci řízení logistických podnikových procesů.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš získat kvalitní vědomosti v oblasti finančnictví a přidat se tak k desítkám velmi úspěšných absolventů, kteří pracují na TOP postech v bankách, pojišťovnách a dalších společnostech jako je KPMG nebo EY? Nebo chceš mít po absolvování studia dokonce dva diplomy – jeden z Univerzity Pardubice a druhý německý? Díky double degree programu s Univerzitou v Žitavě Ti to umožníme!
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jsi kreativní a rád organizuješ vše kolem sebe? Zároveň chceš získat dobré ekonomické vzdělání, zvládat IT technologie a chceš uplatnit znalost cizího jazyka při práci v zahraniční firmě? Bakalářské studium Management podniku je stvořené přímo pro Tebe.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Jsi kreativní a rád organizuješ vše kolem sebe? Zároveň chceš získat dobré ekonomické vzdělání, zvládat IT technologie a chceš uplatnit znalost cizího jazyka při práci v zahraniční firmě? Bakalářské studium Management podniku je stvořené přímo pro Tebe.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Materiálové inženýrství se zabývá vším, co se týká materiálů nejrůznějších druhů – výrobou, výzkumem, rozvíjením nových metod ve zpracovávání materiálů, ale také zjišťováním příčin změn, poruch a vad materiálu.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jsi kreativní a nespoutaný, hlavu máš neustále plnou nápadů? Zároveň je Ti blízká oblast umění, ale zvládáš i moderní technologie? Pak určitě studuj obor, který spojuje umění s technologiemi a ekonomikou a je zaměřený na využití multimédií ve firemní praxi.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Umíš dobře německy, ale chtěl bys zdatně zvládat komunikaci slovem písmem jako rodilý mluvčí? Chceš se v budoucnu německým jazykem živit nebo přemýšlíš o tom, že jednou budeš pracovat a žít v zahraničí? Pokud jsi alespoň jednou odpověděl ano, vyber si studium Německého jazyka pro odbornou praxi, které ti otevře bránu do mnoha zajímavých pozic v ČR i v zahraničí.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium
Sdružené studium
Cílem programu Anglický jazyk je připravit absolventy pro efektivní komunikaci v anglickém jazyce a zároveň jim poskytnout základní přehled o jazykovém systému angličtiny ve srovnání s češtinou, o literatuře a kultuře cílové jazykové oblasti. Jádro studijního programu tvoří praktické jazykové studium orientované na používání jazyka jak v rovině obecné, tak odborné. Studenti rozvíjejí svou komunikativní kompetenci v německém i českém jazyce a získávají potřebné poznatky především v lingvisticky, literárně a kulturně orientovaných disciplínách, teoretické znalosti z oblasti odborného překladu a praktické překladatelské dovednosti. Program dále studentům poskytuje základní orientaci v ekonomicko-správních a společensko-vědních disciplínách tak, aby dokázali adekvátně pracovat s texty tematicky zaměřenými na tyto oblasti. Ve sdruženém studiu jsou vynechány literárně orientované předměty a nevyžadují se teoretické znalosti z oblasti odborného překladu a praktické předkladatelské dovednosti. Studentům je umožněno si zvolit předměty, které odpovídají jejich potřebám vzhledem k druhému studijnímu programu.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium
Sdružené studium
Absolventi budou prokazovat společenské, kulturní a historické znalosti prostředí, v němž se německý jazyk uplatňuje. Ve sdruženém studiu jsou vynechány literárně orientované předměty a nevyžadují se teoretické znalosti z oblasti odborného překladu a praktické předkladatelské dovednosti. Studentům je umožněno si zvolit předměty, které odpovídají jejich potřebám vzhledem k druhému studijnímu programu. Bakalářské studium filosofie je zaměřeno na dějiny evropské filosofické tradice od řeckých počátků po současnost, a to se zvláštním zřetelem k filosofii lidské praxe (etice, filosofické antropologii, filosofii výchovy a politickému myšlení). Cílem studia je důkladné osvojení si hlavních proudů, směrů a otázek evropské myšlenkové tradice a spolu s tím také kultivace vlastního myšlení.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studium
Sdružené studium
Baví tě studium německého jazyka, ale chceš získat znalosti i z jiného oboru? Zajímá tě oblast náboženství a to, jaký má na světě smysl? Máme pro tebe zajímavou kombinaci studia, která se kromě němčiny věnuje také nauce o náboženství. Budeš vybaven potřebnými jazykovými dovednostmi v německém jazyce, praktickými překladatelskými dovednostmi. Kombinace s religionistikou ti navíc dovolí poznat náboženské systémy minulosti i současnosti a naučí tě rozpoznat význam mýtů, iniciačních rituálů nebo nábožensky motivovaného násilí.  
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Chceš mít vystudovanou vysokou školu, ale nejsi zrovna typ, co rád sedí hodiny v lavicích? Jsi akční a nesnášíš nespravedlnost a nekalé praktiky obchodníků? Baví Tě právo a jsi důsledný? Spoj všechny tyto přednosti se studiem a vydej se na cestu ochránce práv spotřebitelů. Každý týden budeš chodit na kontroly s Českou obchodní inspekcí. Po škole nebudeš absolvent bez praxe, ale profík, kterého každý zaměstnavatel v oboru hledá.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš mít vystudovanou vysokou školu, ale nejsi zrovna typ, co rád sedí hodiny v lavicích? Jsi akční a nesnášíš nespravedlnost a nekalé praktiky obchodníků? Baví Tě právo a jsi důsledný? Spoj všechny tyto přednosti se studiem a vydej se na cestu ochránce práv spotřebitelů. Každý týden budeš chodit na kontroly s Českou obchodní inspekcí. Po škole nebudeš absolvent bez praxe, ale profík, kterého každý zaměstnavatel v oboru hledá.
Fakulta filozofická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Ochrana hmotných památek vybaví studující základními znalostmi z historie kultury v kontextu dějin nemovitého kulturního dědictví.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Pokud vidíš svou budoucnost v ochraně životního prostředí, rozhodl ses moudře. Na ochraně životního prostředí závisí totiž budoucnost nás všech. Přidej se k nám a pojď studovat na Fakultu chemicko-technologickou obor, který je perspektivní.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chemie živé přírody – tak se označovala organická chemie na začátku svého vzniku. Dnes však víme, že toto tvrzení není zcela pravdivé a smysl chemie sloučenin uhlíku (organické chemie) je mnohem důmyslnější. Jestliže se právě o tuto problematiku zajímáš, studuj s námi obor Organická chemie.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Baví tě chemie a chceš mít unikátní vzdělání? Nátěrové hmoty jsou velmi specifickou a žádanou oblastí znalostí na trhu práce, tak neváhej a přihlas se.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Chceš získat úplné vysokoškolské vzdělání, které má vynikající uplatnění v praxi? Zajímají tě interní obory? Nebojíš se vysoké odpovědnosti? Vyber si náš navazující magisterský studijní program Ošetřovatelství - Ošetřovatelství v interních oborech.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Specializace Péče o kulturní dědictví směřuje do oblasti památkové péče a do disciplinárně úzce provázaných oblastí dějin stavební kultury, památkové péče a dějin umění.
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Doktorské studium filosofie katedry filosofie a religionistiky se zaměřuje především na filosofická témata z oblasti politické filosofie, etiky, filosofie výchovy, filosofické komeniologie, etické aspekty vědy a dějiny filosofie (viz vědecké granty a aktivity katedry a jejích členů).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Doktorské studium filosofie katedry filosofie se zaměřuje především na filosofická témata z oblasti politické filosofie, etiky, filosofie výchovy, filosofické komeniologie, etické aspekty vědy a dějiny filosofie (viz vědecké granty a aktivity katedry a jejích členů).
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jsi kreativní a oslovuje tě polygrafická činnost? Pak neváhej a začni studovat u nás! Studium ti umožní seznámit se s mnoha moderními tiskařskými metodami a práci s vlastním obrazovým materiálem pomocí grafických programů.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Tisk je i v době internetu a virtuálního světa součástí našeho každodenního života. Běžně obdivujeme zajímavou grafiku na plakátech, v časopisech či v knihách. Pokud chceš do světa tisku proniknout hlouběji i ty, neváhej a pojď studovat obor Polygrafie.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímáš se o plasty a kompozity a chceš získat kvalitní vzdělání v těchto odvětvích? Tyto materiály nacházejí uplatnění v letadlech, automobilech a dokonce ve Formuli 1.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš přivádět na svět děti, jsi komunikativní, máš šikovné ruce, dovedeš pracovat ve stresu a zachovat při tom klid? Přihlas se ke studiu programu Porodní asistence.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímáš se o stavebnictví a chemii, která se v něm používá? Kombinací těchto dvou průmyslových odvětví vznikl zajímavý studijní obor, který klade velký důraz na orientaci ve stavebních materiálech. Studiem Povrchové ochrany stavebních a konstrukčních materiálů získáš dokonalý přehled v této oblasti a budeš žádaným odborníkem.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Studijní obor Povrchové inženýrství lze chápat jako interdisciplinární obor, který se týká chemie a technologie jak samotných materiálů, tak povrchů a na nich aplikovaných povlaků a vrstev.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Studijní obor Povrchové inženýrství lze chápat jako interdisciplinární obor, který se týká chemie a technologie jak samotných materiálů, tak povrchů a na nich aplikovaných povlaků a vrstev.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Získáte poznatky a dovednosti, které jsou zapotřebí při řešení problémů provozu, údržby, oprav a zkoušení kolejových nebo silničních vozidel. Budete připraveni k odborné činnosti v průmyslu, který udržuje dopravu v chodu.