Forma studia
Jazyk studia
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Baví tě organická chemie a chceš být mistrem na technologii barviv, výrobu léčiv nebo odborník v oblasti bezpečnostního inženýrství? Jsi na správné adrese!
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu „Technologie výroby a zpracování polymerů“ je plnohodnotně vzdělaným odborníkem v oblasti chemie makromolekulárních látek, polymerů a kompozitů, jakožto i v oblastech analýzy, charakterizace a fyziky polymerů, pokročilých technologií výroby a zpracování polymerů, tvorby kompozitních materiálů a organických povlaků.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe,  a to zejména v dopravních prostředcích
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe,  a to zejména v dopravních prostředcích.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Master study programme “Transport Operations Management” in the English language is based on long-term experience with Czech study programmes on transport technology, management and logistics. This programme is designed to provide students with interdisciplinary theoretical and practical knowledge and skills. 
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe, a to zejména v dopravních stavbách.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe, a to zejména v dopravních stavbách.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb) schopné komplexně analyzovat problémy v dané oblasti a navrhovat odpovídající řešení.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Angličtina
Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb) schopné komplexně analyzovat problémy v dané oblasti a navrhovat odpovídající řešení.
Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Program rozvíjí komunikační kompetenci studentů v anglickém jazyce, prohlubuje jejich vhled do oboru anglický jazyk (z pohledu lingvistického a kulturně-literárního). Jeho cílem je připravit kvalifikované odborníky, učitele anglického jazyka, a vybavit je profesními kompetencemi, které jim umožní kvalitně vykonávat profesi v kontextu současných i budoucích požadavků na vzdělávání.
Fakulta chemicko-technologická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jsi studijní typ a máš chuť se zavrtat ještě hlouběji do hledání udržitelných řešení pro naši planetu? Pak neváhej a začni studovat u nás.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Získáte hluboké znalosti technických, technologických, uměleckých a umělecko-řemeslných aspektů v oblasti péče o kulturní dědictví. Prohloubíte si praktické dovednosti v technikách a technologii restaurování objektů na papírové a textilní podložce.
Fakulta restaurování
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Během svého studia si osvojíte širokou paletu sochařských, štukatérských a dalších umělecko-řemeslných technik na uměleckých dílech z přírodního i umělého kamene, keramiky, štuku a sádry. V teoretické rovině získáte vědomosti z oblasti přírodních i humanitních věd, zejména dějin umění, estetiky a teorie výtvarného umění. Ukážeme vám, jak tyto vědomosti propojovat. Seznámíme vás s historickými sochařskými technikami a představíme vám nejmodernější metody restaurování.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Pokud chceš, aby tvoje práce měla skutečný význam a dopad, není Ti lhostejné, v jaké společnosti žiješ, pak je pro Tebe veřejná správa skvělá volba. Naučíme Tě rozumět chodu úřadů a správním agendám, veřejným rozpočtům, plánovat rozvojové projekty, efektivně spravovat veřejný majetek. Prostě všechno, co potřebuješ k vytvoření a prosazení nápadů, které mohou pomoci tisícům lidí ve Tvém okolí.
Fakulta ekonomicko-správní
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Pokud chceš, aby tvoje práce měla skutečný význam a dopad, není Ti lhostejné, v jaké společnosti žiješ, pak je pro Tebe veřejná správa skvělá volba. Naučíme Tě rozumět chodu úřadů a správním agendám, veřejným rozpočtům, plánovat rozvojové projekty, efektivně spravovat veřejný majetek. Prostě všechno, co potřebuješ k vytvoření a prosazení nápadů, které mohou pomoci tisícům lidí ve Tvém okolí.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Chceš pracovat ve zdravotnickém prostředí a stát se vysokoškolsky vzdělaným odborníkem podílejícím se na rozvoji ošetřovatelství? Umíš se samostatně a odpovědně rozhodovat? Chceš získat široké znalosti pro poskytování ošetřovatelské péče? Přihlas se do bakalářského studia našeho programu Všeobecné ošetřovatelství.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Chceš pracovat ve zdravotnickém prostředí a stát se vysokoškolsky vzdělaným odborníkem podílejícím se na rozvoji ošetřovatelství? Umíš se samostatně a odpovědně rozhodovat? Chceš získat široké znalosti pro poskytování ošetřovatelské péče? Přihlas se do bakalářského studia našeho programu Všeobecné ošetřovatelství.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Zajímá tě svět webových aplikací a služeb? Profesní studijní program Webové technologie je zaměřen na praktické osvojení si znalostí návrhu, vývoje a aplikací moderních webových řešení. V rámci studia si své dovednosti ověříš během tříměsíční odborné praxe realizované přímo v podniku při řešení reálných projektů.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímá tě svět webových aplikací a služeb? Profesní studijní program Webové technologie je zaměřen na praktické osvojení si znalostí návrhu, vývoje a aplikací moderních webových řešení. V rámci studia si své dovednosti ověříš během tříměsíční odborné praxe realizované přímo v podniku při řešení reálných projektů.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Zajímají tě individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit? Máš sociální cítění a chceš pomáhat? Umíš se integrovat do životní situace jedince? Vystuduj náš bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče.
Fakulta zdravotnických studií
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Jsi schopen jednat samostatně a odpovědně se rozhodovat? Chceš koordinovat a pracovat v týmu? Dokážeš prakticky řešit problémy a přesvědčivě komunikovat? Potom si zvol náš bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství.