Co chceš studovat?

Dopravní fakulta Jana Pernera

Doprava hýbe světem a my tě naučíme, jak na to. Práci ti dají soukromé a státní dopravní společnosti, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace. Jako náš absolvent zvládneš řídit dopravní a přepravní procesy, organizovat stavbu dopravní infrastruktury, zajišťovat provoz, údržbu a projektování dopravních prostředků a kontrolovat jejich bezpečnost i vliv na životní prostředí. Praktické zkušenosti získáš mimo jiné i v našich nových laboratořích Výukového a výzkumného centra v dopravě.

FES

Fakulta ekonomicko-správní

Připravíme tě na kariéru ve veřejné správě, v managementu malých i velkých podniků nebo neziskových organizacích. Vyznáš se v pojišťovnictví, vývoji informačních technologií, v ekonomických procesech. Výuku pravidelně zpestřujeme workshopy, zveme odborníky z praxe, vyjíždíme na exkurze a realizujeme odborné praxe pro studenty. Část studia můžeš strávit v zahraničí. Novinkou je mezinárodní joint degree program se zahraniční univerzitou v Litvě, do něhož se můžeš snadno zapojit v navazujícím magisterském studiu.

FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Moderní zázemí a vzdělání ve velmi perspektivních oborech v oblasti IT, elektrotechniky a komunikační technologie. Ještě váháš, proč se přihlásit na naši fakultu? Spolupracujeme se spoustou firem, zveme do výuky odborníky z praxe a vysíláme naše studenty na stáže do zahraničí. Připravíme tě na úspěšnou kariéru. Sáhnou po tobě firmy, které potřebují programátory, analytiky, správce sítě a databází, odborníky na oblast přenosu signálu a ovládání elektrotechnických systémů.

FF

Fakulta filozofická

Díky zaměření fakulty na společenské a humanitní vědy i filologii najdeš jako absolvent naší fakulty široké uplatnění ve stále se měnící společnosti. Neobejdou se bez tebe ve školství, službách, veřejné správě, kulturních institucích, nadacích nebo cestovním ruchu. Neznámá ti nebude ani oblast náboženského dialogu. Zapojit se můžeš do výzkumu, mnoha fakultních aktivit a odborných konferencí, získáš zkušenosti z řady externích pracovišť.

Fakulta chemicko-technologická

Rozvíjíme šest dekád tradice výzkumu a výuky chemie, biochemie, chemických technologií, nanotechnologií a nových materiálů na špičkových pracovištích s moderními laboratořemi.
Kromě studia klasické chemie nabízíme také obory zaměřené na ekologii i ekonomii. Zapojíme tě do výzkumu, nabídneme možnost studovat v zahraničí a připravíme tě na práci v mnoha odvětvích průmyslu.
Od nás najdeš práci snadno v ČR i v zahraničí.

FR

Fakulta restaurování

Fakultu restaurování najdeš v krásném prostředí zámeckého návrší v Litomyšli. Sídlíme v nově zrekonstruovaných moderně vybavených ateliérech s novou knihovnou. Připravíme tě na profesionální dráhu samostatného restaurátora uměleckých a umělecko-řemeslných děl. Naučíme tě potřebným výtvarným technikám, moderním postupům v restaurování, souvisejícím základům přírodních a humanitních věd. Vybavíme tě znalostmi cizího jazyka, aby ses jako restaurátor neztratil ani za hranicemi ČR.

FZS

Fakulta zdravotnických studií

Nabízíme ti vzdělání v perspektivních zdravotnických oborech, které mají vynikající uplatnění na trhu práce v ČR i v zahraničí. Studovat budeš v učebnách vybavených špičkovými modely a pomůckami. Poznáš mnoho významných a zkušených odborníků z různých oborů. Velkou část studia strávíš na praxi přímo ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Máš šanci se zapojit do mnoha zajímavých aktivit u nás i ve světe, a obohatit tak svůj život přípravou na výkon smysluplného povolání.

Univerzita Pardubice

Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy ve 120 přírodovědných, technických, ekonomických, humanitních, zdravotnických i uměleckých oborech s možností studovat semestr či dva na dvou stovkách partnerských univerzit v zahraničí. Spolupracujeme s mezinárodní vědeckou komunitou i odborníky z praxe. Jsme jedinou univerzitou v kraji a přes 65 let ve městě, které má skvělé dopravní spojení se světem a bohatý kulturní a sportovní život. Univerzitní kampus je moderní, komplexní, má rodinnou atmosféru a všechno je blízko.