Budoucnost, která se počítá. Podtrženo, sečteno. Dvojité podtržení jako symbol správného výsledku, správného výběru studia. A za tím si stojíme.

Co tě čeká?

Praxe při studiu je u nás samozřejmostí a k tomu za kredity, které potřebuješ, abys dostudoval. Když chceš, vyjedeš s námi na zahraniční stáže, protože partnery máme po celém světě a míst je vždy dostatek. Můžeš dokonce studovat v Pardubicích a současně v Drážďanech a získat tak 2 diplomy najednou. Studentům v aktivitách na fakultě nebráníme, naopak jim za to vyplácíme stipendium.

Co získáš?

Kvalitní ekonomický přehled v kterémkoliv oboru, který si vybereš a je jen na Tobě, jakou cestou se vydáš. Management, finance, daně? Veřejná správa nebo vidíš svou budoucnost v informatice? Uplatnění po ukončení školy vždy spolehlivě najdeš. Počítáme s Tebou.

 

Podmínky pro přijetí do bakalářského studia

Přijímací řízení do bakalářských programů Finance, Hospodářská politika a veřejná správa, Management sportovních organizací, Aplikovaná informatika, Informatika a systémové inženýrství je bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia a bodového hodnocení. Uchazeč musí získat minimálně 50 bodů. 

Přijímací řízení do bakalářských programů Ekonomika a management, Digitální podnikání 

  • dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitní zkouškou,
  • úspěšné absolvování přijímací zkoušky z Testu předpokladů pro kritické a kreativní myšlení. Uchazeč musí získat minimálně 20 bodů z testu, aby mohl být přijat.

Test předpokladů pro kritické a kreativní myšlení 
obsahuje 20 otázek a probíhá ve stanovený den a čas v PC učebnách Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Uchazeč má přesně vymezený čas 40 min, ve kterém je nutné z předem připravených odpovědí vybrat ty správné. Hodnocení Testu předpokladů pro kritické a kreativní myšlení probíhá tak, že pokud uchazeč zodpoví testovou položku správně, získává za ni 5 bodů. V opačném případě získá 0 bodů. Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodového zisku (max. 100 bodů).  V případě přihlášky do více specializací programu Ekonomika a management vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou.

Více informací, registraci k přijímací zkoušce a příklady testů najdete na webu fakulty:

 

 

 

100 %
individuální přístup
1826
spokojených studentů
20
specializací s budoucností
10000
úspěšných absolventů