Anorganická a bioanorganická chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Jako absolvent studijního oboru Anorganická a bioanorganická chemie plně pochopíš vztahy mezi strukturou látky a jejími statickými a dynamickými vlastnostmi. Naučíme tě, že anorganická a bioanorganická chemie nejsou izolované obory, ale že se přirozeně prolínají s dalšími chemickými a nechemickými vědními disciplínami. Dostane se ti vzdělání zejména v oblasti pokročilé anorganické chemie, dále např. z teoretických základů molekulové a krystalové chemie, metod výzkumu struktury látek či chemie organokovových sloučenin.

Čím budeš?
Díky širokému záběru výuky na naší fakultě se budeš moci rychle přizpůsobit měnícímu se pracovnímu trhu a také svým vlastním potřebám. To proto, aby ses ve své budoucí profesi jednoduše uplatnil a také se v ní cítil dobře. Absolvováním studia získáš kvalifikační předpoklady pro výkon odborné řídící funkce a vědecko-výzkumnou činnost ve výzkumných ústavech. Své místo najdeš nejenom v oblasti vrcholového managementu, ale také v podnicích chemického, farmaceutického nebo potravinářského průmyslu jako odborný technický pracovník.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 1401T001