Anorganické a bioanorganické materiály

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studijní program Anorganické a bioanorganické materiály tě dokonale připraví na budoucí uplatnění v profesích, které se běžně vyskytují v anorganickém průmyslu. Při studiu se velmi podrobně seznámíš zejména s řízením a kontrolou chemických a fyzikálních procesů, a rozšíříš si tak své znalosti chemie, matematiky a fyziky o cenné informace ze zkoumání a charakterizace např. keramických, skelných a kovových materiálů, nanomateriálů, polovodičů atd.

Čím budeš?
Absolvování studia oboru Anorganické a bioanorganické materiály ti umožní vstoupit na pracovní trh směle a sebevědomě. Kromě získání odborných znalostí, se při studiu naučíš komunikovat s lidmi, seznámíš se s informačními systémy a zlepšíš angličtinu. Cesta na pozice středního managementu ve firmách je ti otevřená. Mnoho zaměstnavatelů působících na poli anorganického průmyslu hledá neustále nové síly do svých řad, a tím je zajištěna vždy velká poptávka po odborných pracovnících. Věnovat se budeš moci dále i výzkumu. Díky všestranným znalostem se neztratíš ani v oblasti elektrotechniky, strojírenství nebo sdělovací techniky.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 2808R023