Aplikovaná elektrotechnika

Fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Profesní studijní program Aplikovaná elektrotechnika je bakalářský studijní program zaměřený na moderní aplikace v oblastech elektrotechniky, elektroniky, mikroprocesorové techniky, automatizace a prototypové výroby. Hlavní důraz je kladen na praktické ověřování získaných znalostí na moderním laboratorním vybavení, které je běžně využíváno v průmyslu. Součástí studia je tříměsíční praxe u jednoho z průmyslových partnerů. Absolventi tak získají vzdělání v oblastech s vysokou uplatnitelností a ohodnocením na trhu práce v rozličných technických oborech.

Čím budeš?
Žádaný odborník v technickém oboru s uplatněním v různých odvětvích průmyslu, či u projekčních firem. Studium ti poskytne kvalitní vzdělání a dovednosti v oborech elektrotechniky a automatizace se znalostmi z oblastí elektroniky a mikroprocesorové techniky. Své uplatnění najdeš v elektrotechnickém, strojírenském, chemickém, automobilovém, potravinářském průmyslu, ale také např. v dopravě, zemědělství, při ochraně životního prostředí nebo ve zdravotnictví. Absolvent bude schopen využít získané znalosti při návrhu, konstrukci, provozu a údržbě moderních zařízení využívajících mikroprocesorovou techniku.