Dopravní prostředky: Kolejová vozidla

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Tento obor je zaměřen na problematiku železničních vozidel, tramvají, vozidel metra, ale i speciálních drážních vozidel, a to zejména z hlediska jejich konstrukce, provozu, údržby, inovace a rekonstrukce.


Teoretický základ studia


Základem jsou zejména technické předměty zaměřené na konstrukci lokomotiv a vagónů, teorii pohybu vozidel, technické měření, provoz a údržbu vozidel, mechaniku v dopravní technice, elektrické pohony a spalovací motory nebo také materiály a technologie. K výuce specializovaných předmětů jsou využívány laboratoře vybavené moderní technikou. Studium se neobejde také bez matematiky, fyziky a mechaniky. U tohoto oboru je při výuce uplatňován osobní přístup ke studentům.


Vazba na praxi při studiu


Exkurze a odborné praxe jsou nedílnou součástí studia, stejně tak přednášky odborníků z praxe. Závěrečné práce lze řešit ve spolupráci s firmami. Můžeš se také zapojit do vědecko-výzkumné činnosti realizované na fakultě. Výuka praktických předmětů probíhá v moderních laboratořích ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě. Během studia se lze zapojit také do stipendijních nebo trainee programů firem, které mají o naše technicky kvalifikované absolventy velký zájem.


Uplatnění


Odborné a nižší řídicí funkce v oblasti:  • výroby, údržby a oprav kolejových vozidel a jejich částí,

  • provozu kolejových vozidel,

  • výzkumu a vývoji kolejových vozidel,

  • zkoušení a schvalování vozidel.


Co tě čeká za předměty během studia? Podívej se do studijních plánů.