Dopravní prostředky: Kolejová vozidla

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Mezi odborné předměty studované v rámci studia oboru Dopravní prostředky – zaměření Kolejová vozidla patří zejména konstrukce lokomotiv a vagónů, elektrické pohony a spalovací motory, technické měření, provoz a údržba vozidel, mechanika v dopravní technice nebo materiály a technologie. K výuce specializovaných předmětů jsou dnes využívány moderně vybavené technické laboratoře fakulty; nedílnou součástí studia jsou též exkurze a odborné praxe.

Čím budeš?
Absolventi oboru Dopravní prostředky – zaměření Kolejová vozidla nacházejí své uplatnění především v podnicích zabývajících se výrobou, provozem, údržbou, opravami a zkoušením kolejových vozidel. Mohou však zastávat i technické a manažerské pozice mimo obor. Vzhledem k nedostatku technicky kvalifikovaných odborníků v posledních letech, nabízejí mnohé firmy studentům spolupráci ve formě, praxí, trainee programů, stipendií a řešení závěrečných prací, a to již během studia. Zaměstnanost našich absolventů tak dlouhodobě dosahuje 100 %, přičemž velká většina z nich nachází své místo přímo v oboru.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.