Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Soustavnou přípravou při studiu Ekonomiky a managementu podniků chemického průmyslu získáš potřebné znalosti a dovednosti v oblastech, jako je např. podniková ekonomika, podnikový management, marketing, finanční management, výroba, logistika, controlling, právo aj. Formou řešení případových studií, manažerských simulačních her a výzkumů v podnikové praxi u předních tuzemských zaměstnavatelů si osvojíš také praktické zkušenosti.

Čím budeš?
Úspěšným dokončením studia budeš plně připraven k výkonu technicko-ekonomických a manažerských pozic v podnicích, které se zabývají činnostmi v oblasti chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětvích. Jako absolvent najdeš uplatnění ve funkcích na úrovni středního i vrcholového podnikového managementu v oblasti marketingu, controllingu, kvality, financí, výroby, logistiky, projektového řízení, inovací, psychologie, práva, environmentální a společenské odpovědnosti, jakož i při samostatném podnikání, ale také ve státních a samosprávných orgánech, případně i ve finančních institucích.

Obrázek obor: 2807T015