Ekonomika a organizace bezpečnosti

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Naučíš se rozumět bezpečnostním hrozbám (ekonomickým, sociálním, environmetálním i technologickým), které v dnešní společnosti narůstají, a budeš chápat nejen souvislosti běžného provozu a míry ohrožení těmito nebezpečími, ale budeš vědět „jak na to“, jak jim čelit, jak je eliminovat. Naučíme tě zvládat mimořádné situace, které není možné řešit běžnými nástroji, je zapotřebí více aktérů- lidí, techniky a jejich vzájemná organizace. Budeš schopen pracovat v oblasti prevence hrozeb, řízení podniku v krizi a jeho obnově. K tomu si navíc osvojíš také vědomosti z ekonomiky, finančnictví, managementu a znalost světového jazyka.

Čím budeš?
Úspěšným absolvováním studia jsi připravený pro výkon povolání, jako je např. specialista krizového řízení veřejné správy, specialista ochrany obyvatelstva, manažer v oblasti fungování integrovaného záchranného systému, rizikový manažer podniku, referent pojišťovny či úvěrový referent banky. V případě tvého zájmu můžeš po ukončení tohoto studia pokračovat na fakultě i v jednom z navazujících inženýrských programů.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.