Historie - Specializace: Kulturně historická studia

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Po absolvování studia budeš vybaven širokou škálou teoretických znalostí zejména z historických věd obecně a také podrobně z dějin kulturních. V praktické činnosti lze tyto vědomosti aplikovat při výzkumu dějin tvého regionu. Získáš také poznatky z moderního dějepisného bádání a nezbytné faktografie jak světových, tak evropských a českých dějin, které ti umožní zasadit dějiny tvého regionu do širšího kontextu. Přestaneš vidět dějiny černobíle a zjistíš, že nic není jednoduché.

Čím budeš?
Chceme našim studentům poskytovat kvalitní vzdělání na velmi dobré úrovni proto, aby byli schopní využít nabytých vědomostí ve své budoucí praxi. Studium kulturních dějin, muzeologie a základů archivnictví ti umožní získat nadhled humanitních věd a uplatnit se nejen v klasických paměťových institucích (školy či archivy), ale také například v lektorských, konzultačních a rešeršních službách v muzeích, galeriích, případně v oblasti správy při odboru kultury a památkové péče. Zalíbil se ti obor Kulturní dějiny? Jestli ano, neváhej se přihlásit a začít tak svůj nový život na naší fakultě!

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.