Informační a bezpečnostní systémy

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
V průběhu studia získáš základní znalosti v oblastech, ve kterých se budeš pohybovat. To znamená základy ekonomiky, managementu, práva a zpravodajských technologii. Velká pozornost bude následně věnována předmětům z oblasti informačních a komunikačních technologií. Znalosti a dovednosti z oblasti ICT jsou nutné pro zvládnutí technologií využívaných v rámci klasické detektivní činnosti, konkurenčního zpravodajství a dalších podnikatelsko-zpravodajských a lobbyistických technologií. Zároveň ti tyto znalosti umožní kvalifikovaně zpracovávat a analyzovat získaná data a vytvářet závěry pro zaměstnavatele.
Součásti studiu je i krátkodobá odborná praxe a samozřejmostí je i výuka cizích jazyků.

Čím budeš?
Budeš kvalifikovaný odborník, který má potřebné znalosti a dovednosti v oblasti získávání a zpracování dat o konkurenčním prostředí. Budeš schopný zastávat takové funkce, jako je bezpečnostní auditor, bezpečnostní analytik a prognostik, bezpečnostní technický projektant, bezpečnostní poradce, bezpečnostní organizační a režimový projektant, pracovník a manažer konkurenčního zpravodajství a detektivní ochrany ekonomických zájmů apod.
Tvým zaměstnavatelem mohou být vedle orgánů samosprávy (funkce v referátu regionálního rozvoje, referátu investic, referátu výstavby, referátu obrany a ochrany, funkce tajemníka) i komerční subjekty a orgány státní správy, které řeší problemastiku investic, tvorby prognóz, ekonomické subjekty zřízené orgány samosprávy jakož i instituce zabývající se problematikou bezpečnosti (bezpečnostní průmysl, systém záchranné služby, obecní – městská policie, policie ČR, tajné služby).

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.