Informatika ve veřejné správě

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Získáš vědomosti a praktické dovednosti z oblastí ICT, statistiky, databází, umělé a výpočetní inteligence, ekonomie, práva, projektového řízení a managementu tak, abys byl schopen je používat ve státní správě, samosprávě či soukromém sektoru. Naučíme Tě se vzdělávat. Schopnost sebevzdělávání bude Tvoje přidaná hodnota na trhu práce.

Čím budeš?
Po úspěšném zakončení studia budeš zcela kompetentní k vykonávání odborné činnosti spojené se správou sítí, tvorbou webových stránek, provozem a údržbou informačních systémů, analýzou a reportováním dat, řízením projektů a prezentováním informací. Budeš plně adaptabilní na nové, budoucí výzvy vyplývající z rozvoje vědy a techniky. Nabízíme ti další studium v navazujícím magisterském a posléze i doktorském stupni studia. Přidej se k nám „Systémovým inženýrům a informatikům“ na Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a vzdělávej se pro svou budoucnost!

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.