Logistika

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Studium této specializace je orientováno zejména na problematiku řízení logistických procesů ve všech částech dodavatelsko-odběratelských řetězců. Zajištění správné logistiky pro společnost je stále důležitější v důsledku prohlubující se globalizace, a proto vystudování této specializace Ti napomůže k většímu uplatnění na pracovním trhu tuzemském, ale i zahraničním. Jako absolvent najdeš uplatnění především v rámci řízení logistických podnikových procesů (řízení zásob, skladování, zasílatelství atd.), které budeš moci samostatně nebo v týmu odborně vykonávat.


Teoretický základ studia


Teoretický základ studia tvoří společné předměty zaměřené zejména na logistiku, technologii a řízení dopravy, ekonomii, management a marketing.


V rámci specializace Logistika se dozvíš, co je předmětem logistiky a co a jak se řeší v rámci jednotlivých oblastí logistiky. Získáš například znalosti z: • logistických a přepravních technologií,

 • technologií ložných a skladových operací,

 • mechanizace a automatizace zpracování zásilek a jejich distribuce,

 • zasílatelství.


Získáš také znalosti o řízení zásob, operační analýze, technologiích automatické identifikace, informačních logistických systémech, zbožíznalství v dopravě a balení.


Praktická aplikace získaných znalostí


Organizace a řízení: • dopravně-logistických procesů,

 • dodavatelsko-odběratelských řetězců,

 • skladových procesů a manipulace s materiálem.


Vazba na praxi při studiu


Budeš mít příležitost zúčastnit se exkurzí ve vybraných společnostech zaměřených na logistiku, dopravu, zasílatelství, skladování, manipulaci s materiálem a obalové hospodářství. Nahlédneš do praxe v rámci přednášek odborníků z praxe, odborné praxe při studiu nebo studijních stáží. Bakalářskou práci můžeš zpracovávat přímo pro konkrétní firmu.


Uplatnění


Uplatnění můžeš najít na nižších manažerských pozicích u: • dopravních a spedičních společností,

 • poskytovatelů logistických služeb,

 • provozovatelů logistických center a průmyslových zón,

 • výrobních a obchodních společností.


Co tě čeká za předměty během studia? Podívej se do studijních plánů.