Management finančních institucí

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Absolvováním studijního oboru získáš nejen teoretické znalosti zahrnující metody ekonomických a manažerských disciplín, matematiku, teorii pravděpodobnosti, statistiku, finanční matematiku a modelování, ale dostane se ti potřebného vzdělání i z oblasti informatiky. Mimo jiné např. dokážeš posoudit a vypočítat riziko, likviditu a výnos různých investičních nástrojů a na základě toho doporučit vhodnou investiční strategii nebo analyzovat finanční data a vyvozovat z nich odpovídající závěry. Tyto vědomosti pak budeš moci aplikovat do činností spojených s řešením problémů finančního managementu.

Čím budeš?
Díky zvýšené poptávce po specialistech, kteří ovládají široké spektrum velkého množství přístupů vědecké analýzy pro řešení složitých rozhodovacích problémů v oblasti financí, se můžeš po skončení studia snadno uplatnit v zajímavé a nadprůměrně finančně oceněné pracovní pozici. Našim společným cílem tedy je poskytnout ti kvalitní vzdělání, aby ses v této a dalších podobných funkcích mohl úspěšně prosadit. Pokračovat můžeš i v navazujícím magisterském studiu. Mnozí absolventi tohoto studia se již úspěšně uplatnili jak v bankách, tak i pojišťovnách. Absolvováním tohoto studia získáš konkurenční výhodu v konkurzech na atraktivní pracovní místa v těchto a podobných institucích.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.