Německý jazyk pro odbornou praxi (maior) + Anglický jazyk (sdružené studium)

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studiem anglického a německého jazyka tě vybavíme potřebnou úrovní komunikačních dovedností v ústním i psaném projevu. Získáš cenné informace v oblasti lingvistické, literární a kulturní a teoretických i praktických poznatků ve sféře odborného překladu. Seznámíš se také se základy ekonomicko-správních disciplín tak, abys dokázal pracovat s tematicky zaměřenými texty. Část svého studia budeš moci strávit na některé zahraniční univerzitě a zkušenosti získáš i na kratších seminářích v zahraničí.

Na čem nám záleží?
Jde nám především o to, aby se absolventi, kromě výborné angličtiny a němčiny, orientovali také v terminologii odborných předmětů. Tím pádem se budeš moci uplatnit v překladatelství, ve státní správě, v zahraničních firmách, v obchodních firmách, v kulturních nadacích, redakcích apod.

A ty?
Naučíš se správně komunikovat v anglickém, německém i českém jazyce. S vědomostmi z oblasti lingvistiky, literatury a kultury, s překladatelskými dovednostmi a zároveň i s poznatky ze sféry ekonomicko-správních předmětů si hravě poradíš s překlady textů. Své znalosti a dovednosti budeš umět prezentovat na profesionální úrovni.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci Německý jazyk pro odbornou praxi a Anglického jazyka.

Jedná se o kombinaci dvou studijních programů. Maior – hlavní program a minor – vedlejší program. Maior a minor studijní program se liší pouze zařazením bakalářské práce. Bakalářská práce je zařazena do programu maior, přičemž program nelze během studia změnit.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.