Německý jazyk pro odbornou praxi (maior) + Religionistika (sdružené studium)

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studium má za úkol naučit tě nutným základům dějin náboženských systémů, antropologie a literatury a výborně komunikovat v němčině i češtině. K těmto vědomostem získáš také praktické zkušenosti i teoretické poznatky z odborného překladu, účastnit se budeš odborných exkurzí a podílet se můžeš na výzkumných mezinárodních projektech.
Studium zakončíš závěrečnou prací se zaměřením na Německý jazyk pro odbornou praxi.

Čím budeš?
Splněním studijního plánu a úspěšným absolvováním bakalářské zkoušky získáš kompetence k výkonu činností, které se běžně vyskytují v orgánech státní správy, samosprávy, v soukromých i obchodních firmách a agenturách se zaměřením na překladatelskou činnost nebo v redakcích. Budeš mít možnost pracovat v médiích, v oblasti poradenství pro politiky, policii či legislativu a neziskových organizacích zabývajících se náboženskou a mezikulturní spoluprací. V případě tvého zájmu o další studium si můžeš vybrat v nabídce magisterských oborů.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci: německý jazyk pro odbornou praxi a religionistika.

Jedná se o kombinaci dvou studijních programů. Maior – hlavní program a minor – vedlejší program. Maior a minor studijní program se liší pouze zařazením bakalářské práce. Bakalářská práce je zařazena do programu maior, přičemž program nelze během studia změnit.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.