Religionistika

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Naučíme tě orientovat se v náboženství jako je Křesťanství, Judaismus, Buddhismus a Islám. Budeš studovat regionální zvláštnosti, interkulturní a mezináboženskou problematiku, formy náboženského sektářství, náboženský fundamentalismus a náboženský život s důrazem na evropské a české náboženské myšlení a současnou situaci náboženství. Klademe důraz na výuku alespoň jednoho ze světových jazyků a dle vlastního výběru i jazyků jako jsou arabština či japonština.

Čím budeš?
Studium oboru je zaměřeno především na praxi. Chceme vychovávat odborníky, kteří budou znát aktuální náboženskou situaci, historii náboženství a budou schopni podporovat mezikulturní spolupráci a věnovat se menšinám. Typické profese, pro které ti otevřeme dveře, jsou: odborník v poradenství, terapeut, sociální pracovník, pracovník občanských iniciativ a veřejné správy, a dokonce osvětová nebo publicistická činnost.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.