Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury - Specializace Kámen

Fakulta
Fakulta restaurování
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2