Sociální a kulturní antropologie

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Podstatnými tématy, kterými se během studia budeš zabývat, jsou například: multikulturalismus, globalizace, nacionalismus, sociální vyloučení a integrace. Dále si osvojíš praktické dovednosti v přípravě, provedení a vyhodnocení terénního výzkumu. V rámci oboru existují tři specializace – sociální, aplikovaná a vizuální antropologie. Studium se rovněž zaměřuje na romský jazyk a kulturu.

Čím budeš?
Studiem oboru Sociální antropologie se nebudeš pouze zabývat teorií, ale s přehledem zvládneš také praxi. Získáš schopnosti k realizování výzkumů například v interkulturní komunikaci, v oblasti lidských práv a integrace menšin. Budeš umět tvořit projekty, krizové plány obcí a regionů a podílet se na práci v neziskovém sektoru. Můžeš pracovat na pozici specialisty obecního či krajského úřadu, nevládních, hospodářských či vzdělávacích organizacích, případně v médiích a sociálních službách.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.