Specializace v ošetřovatelství – Perioperační péče

Fakulta
Fakulta zdravotnických studií
Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Naučíme tě instrumentovat v průběhu operací, pečovat o pacienty od přijetí až po propuštění z operačního sálu. Získáš znalosti a dovednosti z oblasti specializované péče v jednotlivých oborech chirurgie, intenzivní péče a anesteziologie a resuscitace. Získáš široký rozhled v oboru ošetřovatelství a dovednosti pracovat s vědeckými daty. Povedeme tě k zodpovědnosti, samostatnosti a kritickému myšlení.

Čím budeš?
Staneš se všeobecnou sestrou se specializací pro perioperační péči. Můžeš pracovat na vysoce specializovaných pracovištích - operačních sálech, jednotkách intenzivní péče, pracovištích centrální sterilizace i v oblasti managementu v ošetřovatelství.