Udržitelný rozvoj v chemii a technologii

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Po splnění studijních povinností a složení závěrečných zkoušek budeš umět „od kolébky do hrobu“ najít a vyhodnotit souvislosti mezi výrobou a produktem a jejich dopady na člověka i ekosystém Země. Budeš se orientovat v legislativním, správním a ekonomickém labyrintu, vyhodnotíš reálná rizika situací či technologií a se selským rozumem zelené chemie navrhneš kompromisní technologická řešení bez dluhu pro další generace, která vyhovují výrobě, podmínkám zaměstnanců a která nezatěžují životní prostředí.

Čím budeš?
Staneš se plnohodnotným inženýrem chemie na obecné chemicko-technologické úrovni provázané s multidisciplinárním environmentálním a socio-ekonomickým přehledem.
Průmyslové podniky s chemickými i nechemickými výrobami jako automotiv, zpracování plastů, strojírenství, povrchové úpravy, stavebnictví apod., výzkumná pracoviště nejrůznějšího charakteru, kontrolní laboratoře, ale také orgány státní správy a samosprávy všech stupňů ocení široký záběr tvého vzdělání a nabídnou ti odborné i řídicí pozice. A navíc, jestli jsi studijní typ a máš chuť se zavrtat ještě hlouběji do hledání udržitelných řešení pro naši planetu, máš ještě další možnost pokračování v environmentálně zaměřeném doktorském studijním programu.

Obrázek obor: N0711A3008