Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé

Fakulta
Fakulta restaurování
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
4 roky
P
Bc
4

Co tě naučíme?
Získáš hluboké znalosti technických, technologických, uměleckých a umělecko-řemeslných aspektů v oblasti péče o kulturní dědictví. Projdeš vzděláním ve vybraných oborech přírodních a humanitních věd. Prohloubíš si praktické dovednosti v technikách a technologii restaurování.

Čím budeš?
Pomocí kvalitní výuky vychováváme mladé specialisty v oboru restaurování uměleckých děl na papírové podložce a příbuzných materiálech, aby byli schopni se v rámci své specializace uchytit na trhu práce. Uplatnění můžeš najít jako samostatný restaurátor nebo jako odborník v restaurátorských odděleních sbírkotvorných institucí, muzeích a galeriích, zvládneš též odbornou péči o vzácné fondy archivů a knihoven apod.

Obrázek obor: 8206R103