Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene

Fakulta
Fakulta restaurování
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
4 roky
P
Bc
4

Co tě naučíme?
Během svého studia si osvojíš širokou paletu sochařských, štukatérských a dalších umělecko-řemeslných technik na uměleckých dílech z přírodního i umělého kamene, keramiky, štuku a sádry. V teoretické rovině získáš vědomosti z oblasti přírodních i humanitních věd, zejména dějin umění, estetiky a teorie výtvarného umění. Ukážeme ti, jak tyto vědomosti propojovat. Seznámíme tě s historickými sochařskými technikami a představíme ti nejmodernější metody restaurování.

Čím budeš?
Povedeme tě k zodpovědnému přístupu k průzkumu, dokumentaci a restaurování s použitím nejnovějších technologií. Absolvováním studia získáš potřebné umělecké i umělecko-řemeslné dovednosti. Díky tomu najdeš uplatnění v běžné restaurátorské praxi jako samostatný restaurátor, ve spolupráci s památkovými ústavy, v muzeích a galeriích, ve firmách zaměřených na obnovu památek nebo v dalších organizacích působících v oboru restaurování.

Obrázek obor: 8206R048