Zdravotně sociální péče

Fakulta
Fakulta zdravotnických studií
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Naučíme tě, jak využívat metody sociální práce, jak provádět zdravotně sociální šetření, jak odhalovat zdravotní a sociální rizika, poskytnout základní krizovou pomoc. Budeš rozumět oborům sociologie, sociální práce, právo, získáš základní znalosti z různých oborů medicíny, psychologie a ošetřovatelství. Ukážeme ti, jak provádět výzkum a využívat jeho výsledky ve svém oboru. Povedeme tě ke kritickému myšlení a všeobecnému rozhledu vysokoškolsky vzdělaného člověka.

Čím budeš?
Získáš kvalifikaci zdravotně-sociální pracovník a kompetence k provádění zdravotně-sociální práce u lidí zdravých, nemocných, sociálně znevýhodněných. Budeš umět vyhledávat zdravotní a sociální rizika, poskytovat sociálně právní poradenství, provádět sociální prevenci, řešit krizové situace. Budeš moci pracovat v terénu (komunitě) i ve zdravotnických a sociálních zařízeních.