Zdravotnické záchranářství

Fakulta
Fakulta zdravotnických studií
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Naučíme tě, jak pomáhat lidem ohroženým na životě či zdraví, jak efektivně a bezpečně zvládat nebezpečné situace, jak pracovat v týmu i samostatně, jak se orientovat v neznámém terénu. Budeš rozumět oborům urgentní medicína, medicína katastrof, anesteziologie, resuscitace, ošetřovatelství. Ukážeme ti, jak provádět výzkum a využívat jeho výsledky ve svém oboru. Povedeme tě ke kritickému myšlení a všeobecnému rozhledu vysokoškolsky vzdělaného člověka.

Čím budeš?
Získáš kvalifikaci Zdravotnický záchranář a profesní kompetence k poskytování specifické ošetřovatelské a neodkladné péče u lidí ohrožených selháním základních životních funkcí. Budeš moci pracovat u zdravotnické záchranné služby (včetně letecké záchranné služby) i v nemocnicích na akutním příjmu či anesteziologicko-resuscitačním oddělení.