P K Bc 3 Fakulta ekonomicko-správní
Pokud tě vedle ekonomiky zajímá i veřejná správa a chceš podpořit vývoj společnosti, pojď studovat obor Veřejná ekonomika a správa. Můžeš se tak věnovat veřejným rozpočtům, správě majetku anebo odhalovat hospodářskou kriminalitu v rámci Policie ČR.
Více informací ➜
P K NMgr 2 Fakulta ekonomicko-správní
Chceš získat kvalitní vědomosti pro uplatnění v oblasti finančního sektoru, přidat se k desítkám našich úspěšných absolventů, kteří vykonávají zajímavou a i finančně atraktívní profesi v komerčních pojišťovnách, bankách, investičních společnostech a jiných finančních institucích? Studuj navazující magisterský program Ekonomika a management a v něm specializaci Management finančních institucí.
Více informací ➜
P K NMgr 2 Fakulta ekonomicko-správní
Chceš umět řídit firmu? Pak je obor Ekonomika a management pro tebe to pravé. Naučíš se, jak funguje firma, osvojíš si základní ekonomické a manažerské dovednosti, znalosti obchodu a marketingu.
Více informací ➜
P K NMgr 2 Fakulta ekonomicko-správní
Baví tě ekonomika? Zajímá tě fungování státní správy? Pak tě jistě zaujme obor Ekonomika ve veřejném sektoru. Pronikneš do problematiky veřejných rozpočtům či správy majetku. A současně získáš předpoklady pro výkon odborného poradce.
Více informací ➜
P K NMgr 2 Fakulta ekonomicko-správní
Jen těžko můžeme zavírat oči před rozmachem moderních informačních technologií. Není tomu jinak ani ve veřejné správě, a proto je ve většině úřadů a firem velká poptávka po odbornících na ICT se znalostí ekonomie a práva, který je schopen analyzovat data a využívat nové technologie při řízení a rozhodování.
Více informací ➜
P K NMgr 2 Fakulta ekonomicko-správní
Chceš se dozvědět více znalostí z oblasti konkurenčního zpravodajství, soukromých detektivních služeb, informačních a komunikačních technologiích a zároveň se orientovat v systémových, ekonomických a právních vědách? Pak si vyber specializaci Informační a bezpečnostní systémy v navazujícím magisterském studijním programu Informatika a systémové inženýrství.
Více informací ➜
P K NMgr 2 Fakulta ekonomicko-správní
Máš zájem stát u přípravy strategických rozvojových plánů regionu? Chceš se stát jednou z řídících osobností státní správy či samosprávy s regionální působností či dokonce míříš do výkonných orgánů EU? Pokud ano, vyber si studium oboru Regionální rozvoj.
Více informací ➜
P K PhD 4 Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Pardubice a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Aplikovaná informatika". Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí. V rámci studia se sledují otázky návrhu, realizace, vyhodnocování, používaní a údržby systémů, jejichž základem je počítač v různých aplikačních doménách informatiky.
Více informací ➜
P K PhD 4 Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika". Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů.
Více informací ➜
P K PhD 3 Fakulta ekonomicko-správní
Studijní obor se opírá o dvě základní vědecké disciplíny, a to Teorie a metody řízení a Znalostní management. Tyto disciplíny z oblasti managementu jsou doplněny disciplínou Ekonomie zahrnující vybrané oblasti mikroekonomie a makroekonomie. Důraz je také kladen na zvládnutí metodologie vědy a základy vědecké práce.
Více informací ➜