Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
0
Uznání předchozího studia

Co Vás naučíme?

Zaměření studia je orientováno kromě všeobecného elektrotechnického základu (analýza a návrh elektronických obvodů, elektrotechnické součástky, programování v jazyku C, elektrická měření, mikroprocesorová a řídící technika) na problematiku elektrické trakce, výkonové elektrotechniky, elektronických měničů a jejich regulaci, elektrických pohonů silničních a kolejových vozidel, napájecích systémů závislé a akumulátorové trakce, autotroniky a zabezpečovací techniky v dopravě. Nedílnou součástí vzdělání ve specializaci Elektrická trakce a elektromobilita je získání kvalifikace podle §5 vyhl.50/1978 během navazujícího magisterského studia.

Každý student se podle vlastního zájmu rozhoduje pro zaměření na problematiku elektrotechniky v kolejových, či silničních vozidlech a s tím související témata formou výběru povinně volitelných předmětů. Nedílnou součástí studia, jež studenta formuje a předurčuje pro budoucí povolání, je volba témat závěrečných prací (bakalářské a diplomové), účast na tematicky zaměřených exkurzích, nebo přednáškách odborníků z praxe.

Absolventi najdou uplatnění především jako techničtí a následně i vedoucí pracovníci v konstrukci, vývoji, zkoušení, schvalování, údržbě, nebo provozu silničních či kolejových vozidel a s nimi související elektrotechnické infrastruktury.

Vazba na praxi při studiu

Nedílnou součástí studia jsou exkurze a odborné praxe studentů v podnicích či vybrané přednášky odborníků z praxe v rámci výuky odborných předmětů. Bakalářské práce jsou zpravidla zadávány ve spolupráci s firmami a organizacemi působícími v oboru. Studenti mají také možnost podílet  se na výzkumné činnosti související s náplní studijního programu.

Co po studiu?

Naši absolventi zaměření na kolejová vozidla nejčastěji vyvíjejí a projektují elektrickou výzbroj lokomotiv a tramvají (například Škoda Electric, Siemens, CZ Loko), vyhledávají a odstraňují závady na elektrických částech vozidel v rámci jejich údržby (např. v Metrans Dyko Kolín), věnují se vývoji, schvalování a údržbě zabezpečovacích zařízení na železnici (AŽD Praha, Správa železnic-TÚDC), projektují a udržují trakční napájecí systémy (Elektrizace železnic, Správa železnic), nebo zůstávají v rámci doktorského studia ve škole a své poznatky předávají dalším studentům.

Absolventi specializace Elektrická trakce a elektromobilita, kteří jsou zaměřeni na silniční vozidla nacházejí nejčastěji uplatnění jako vývojoví a zkušební pracovníci řídících a pohonných systémů v tuzemských i zahraničních firmách napojených na Škodu Auto a koncern VW, elektrokonstruktéři v autobusovém průmyslu (Iveco bus) a ve firmách zabývajících se vývojem a výrobou autodiagnostických přístrojů. Nadšenci do elektrotechniky silničních vozidel našli uplatnění i v týmu Škody Motorsport. S nástupem elektromobility v silniční dopravě je evidentní nárůst uplatnění absolventů zaměřených na silniční vozidla nejen v slaboproudé, ale i ve výkonové trakční elektrotechnice, nebo akumulátorové technice.

Více informací: 

https://dfjp.upce.cz/dt

 

Navštiv nás

6. 3. 2021
Den otevřených dveří

Co z tebe po úspěšném vystudování bude

Vývojový pracovník pro SW kolejových vozidel
Pracovník výzkumu pro železniční zabezpečovací techniku
Vývojový pracovník napájecích zařízení pro elektrickou trakci
Vývojový pracovník elektronických systémů a SW automobilů
Projektant nebo konstruktér železniční zabezpečovací techniky
Projektant nebo konstruktér napájecích zařízení elektrické dráhy
Pracovník výzkumu v oblasti elektronických systémů automobilů
Vývojový pracovník pro HW a SW pro železniční zabezpečovací techniku
Projektant nebo konstruktér autoelektronických systémů
Pracovník výzkumu v oblasti pohonných a nabíjecích systémů pro elektromobilitu
Projektant nebo konstruktér pohonných a napájecích systémů pro elektromobilitu
Projektant nebo konstruktér trakčních a elektronických zařízení kolejových vozidel
Vývojový pracovník elektrotechnických a elektronických zařízení pro kolejová vozidla
Pracovník ve výzkumu trakčních a napájecích systémů pro elektrická železniční vozidla
Řídicí pracovník v oblasti projekce, vývoje, konstrukce a provozu elektrotechnických, elektronických systémů a IT v dopravních prostředcích, napájecí infrastruktuře a dopravní zabezpečovací technice

Více informací o specializaci/programu

V jakých firmách nebo institucích budeš moct dělat praxi

 • AŽD Praha, s.r.o.
  AŽD Praha, s.r.o.
 • CZ LOKO, a.s
  CZ LOKO, a.s
 • Iveco Czech Republic, a. s.
  Iveco Czech Republic, a. s.
 • ŠKODA AUTO, a.s.
  ŠKODA AUTO, a.s.
 • ŠKODA ELECTRIC, a.s.
  ŠKODA ELECTRIC, a.s.
 • Siemens Mobility, s.r.o.
  Siemens Mobility, s.r.o.
 • Správa železnic, s.o.
  Správa železnic, s.o.
 • Elektrizace železnic Praha, a.s.
  Elektrizace železnic Praha, a.s.
 • METRANS DYKO Rail Repair Shop, s.r.o.
  METRANS DYKO Rail Repair Shop, s.r.o.

Jaká můžeš získat stipendia

Mimořádné stipendium
(za aktivitu)

Kombinované studium

Pokud budeš kombinovaný student, budeš hodně studovat doma sám. Tvůj rozvrh se bude skládat z nepravidelných konzultací s jednotlivými vyučujícími, které probíhají především v pátek a v sobotu přibližně 1x za 14 dní. Tato forma studia je vhodná pro ty, kteří například již pracují. Není nijak věkově omezená.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.