Forma studia
Prezenční
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Typ programu
Akademický

Věnovat se budeš především teoretickým znalostem, které během svého studia určitě podpoříš praxemi a stážemi ve spolupracujících firmách nebo na přednáškách s odborníky z tvého vybraného oboru.

Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
0
Stipendium
Až 18 900,- Kč měsíčně po standardní dobu studia
Uznání předchozího studia

Co tě naučíme?

Poskytneme ti teoreticko-metodologický základ v oblasti technologie a řízení dopravních systémů i poštovních a kurýrních služeb. Pozornost je zaměřena nejen na metody vědecké práce, ale především na využití matematických a dalších metod pro analýzu a řízení dopravních systémů. Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě i poštovních a kurýrních službách, schopné komplexně analyzovat problémy v dané oblasti, na základě výsledků analýz navrhovat odpovídající řešení a architekturu řídicích systémů, a to na bázi vlastních vědeckých poznatků v těsném kontextu s aplikací v praxi. Součástí studia je výjezd v rámci výměnného programu nebo stáž v zahraničí nebo zapojení do řešitelského týmu mezinárodního projektu. Jako absolvent získáš ucelený soubor vědomostí a kompetencí, které využiješ k analýze a řešení složitých problémů v oblasti technologie a managementu v dopravě i poštovních a kurýrních službách. Budeš schopen navrhovat inovativní řešení těchto problémů, výsledky svých výzkumů publikovat na mezinárodní úrovni. Jsi připraven zapojit se do vědecké činnosti jak na akademické půdě, tak ve výzkumných organizacích a na výzkumných pracovištích v podnikové sféře.

Vazba na praxi při studiu

Teoreticky nabyté poznatky a vědomosti můžeš uplatnit v rámci řešení výzkumných úloh již při studiu formou studentských grantových soutěží nebo zapojením se do řešitelského kolektivu při řešení jiných projektů.

Co po studiu?

 • vědecko-výzkumní pracovníci v oblasti technologie a managementu v dopravě, poštovních a kurýrních službách,
 • vědečtí a akademičtí pracovníci na univerzitách a v dalších výzkumných organizacích,
 • řešitelé strategických problémů v dopravních organizacích a společnostech poskytujících logistické, poštovní a kurýrní služby,
 • dopravní odborníci ve vládních a samosprávních institucích.

 

Navštiv nás

2024Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2025Leden
0
Únor
0
Březen
0

Předměty v rámci tohoto studia (orientačně)

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12+0+10S
Kredity
0
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16+0+10S
Kredity
0
Letní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16+0+10S
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
16+0+10S
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
16+0+10S
Kredity
0
Druhý ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
12+0+10S
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
12+0+10S
Kredity
0
Letní semestr
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
12S+0+10S
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
12+0+10S
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
12+0+10S
Kredity
0

Úspěšní studenti

Bc. Filip Soška

Videa, audio i křížovky. Naši školáci se chtějí učit moderně a interaktivně. Jsem součástí týmu, který takovou výuku pro středoškoláky navrhuje a zpracovává. Chci, aby pro současnou generaci bylo vzdělávání co nejvíce přirozené a bavilo ji. Poznej víc. Najdi svoji identitu.

Bc. Jan Pulda

Jsem součástí týmu, který zkoumá vlastnosti železničních vozidel. Studium mě připravilo na to, že mohu pomoci změnit a lépe využit vlaky na českých železnicích. A možná i zvýšit objem ekologicky přepravovaných nákladů. Připoj se taky. Najdi svoji identitu.

Bc. Zdeněk Sháněl

Zabývám se bezstykovými kolejemi. Tuto celosvětově používanou technologii náš tým detailně zkoumá, aby ji mohl dál rozvíjet a zlepšovat. Baví mě dělat věci, které mají smysl. Zkus to taky. Najdi svoji identitu.

V jakých firmách nebo institucích budeš moct dělat praxi

 • AŽD Praha, s.r.o.
  AŽD Praha, s.r.o.
 • OLTIS Group a.s.
  OLTIS Group a.s.
 • České dráhy, a.s.
  České dráhy, a.s.
 • Správa železnic, s.o.
  Správa železnic, s.o.
 • ŠKODA AUTO, a.s.
  ŠKODA AUTO, a.s.
 • Ministerstvo dopravy ČR
  Ministerstvo dopravy ČR
 • Drážní úřad
  Drážní úřad

Jaká můžeš získat stipendia

Mimořádné stipendium
(za aktivitu)
Stipendijní program AŽD
Staň se Ážeďákem
Stipendijní program Správy železnic
Motivační studentský program Správy železnic

Poplatky za studium

Studium je zdarma

Prezenční studium

Pokud budeš prezenční student, budeš chodit do školy pravidelně podle rozvrhu, většinou od pondělí do čtvrtka. Tato forma studia ti přinese možné výhody jako stipendia, slevu na dopravu apod. Není nijak věkově omezená.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.