Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v angličtině
Den otevřených dveří
Počet přijatých minule
0
Uznání předchozího studia

Co tě naučíme?

Poskytneme ti teoreticko-metodologický základ v oblasti technologie a řízení dopravních systémů i poštovních a kurýrních služeb. Pozornost je zaměřena nejen na metody vědecké práce, ale především na využití matematických a dalších metod pro analýzu a řízení dopravních systémů. Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě i poštovních a kurýrních službách, schopné komplexně analyzovat problémy v dané oblasti, na základě výsledků analýz navrhovat odpovídající řešení a architekturu řídicích systémů, a to na bázi vlastních vědeckých poznatků v těsném kontextu s aplikací v praxi. Součástí studia je výjezd v rámci výměnného programu nebo stáž v zahraničí nebo zapojení do řešitelského týmu mezinárodního projektu. Jako absolvent získáš ucelený soubor vědomostí a kompetencí, které využiješ k analýze a řešení složitých problémů v oblasti technologie a managementu v dopravě i poštovních a kurýrních službách. Budeš schopen navrhovat inovativní řešení těchto problémů, výsledky svých výzkumů publikovat na mezinárodní úrovni. Jsi připraven zapojit se do vědecké činnosti jak na akademické půdě, tak ve výzkumných organizacích a na výzkumných pracovištích v podnikové sféře.

Vazba na praxi při studiu

Teoreticky nabyté poznatky a vědomosti můžeš uplatnit v rámci řešení výzkumných úloh již při studiu formou studentských grantových soutěží nebo zapojením se do řešitelského kolektivu při řešení jiných projektů.

Co po studiu?

  • vědecko-výzkumní pracovníci v oblasti technologie a managementu v dopravě, poštovních a kurýrních službách,
  • vědečtí a akademičtí pracovníci na univerzitách a v dalších výzkumných organizacích,
  • řešitelé strategických problémů v dopravních organizacích a společnostech poskytujících logistické, poštovní a kurýrní služby,
  • dopravní odborníci ve vládních a samosprávních institucích.

Navštiv nás

2021Červenec
0
Srpen
1
Září
1
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
2021-08-09T00:00:00
9. 8. 2021 - 15. 8. 2021
09:00 - 19:00
Science Point UPCE na Sportovním parku

Univerzita Pardubice obohatí program Sportovního parku v Pardubicích speciálním populárně-naučným programem s atraktivními vědeckými a technickými interaktivními demonstracemi na stanovišti s názvem SCIENCE POINT.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
12+0+10
Kredity
0
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16+0+10
Kredity
0
Letní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
16+0+10
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
16+0+10
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
16+0+10
Kredity
0
Druhý ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
12+0+10
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
12+0+10
Kredity
0
Letní semestr
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
12+0+10
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
12+0+10
Kredity
0

Úspěšní studenti

Bc. Filip Soška

Videa, audio i křížovky. Naši školáci se chtějí učit moderně a interaktivně. Jsem součástí týmu, který takovou výuku pro středoškoláky navrhuje a zpracovává. Chci, aby pro současnou generaci bylo vzdělávání co nejvíce přirozené a bavilo ji. Poznej víc. Najdi svoji identitu.

Bc. Jan Pulda

Jsem součástí týmu, který zkoumá vlastnosti železničních vozidel. Studium mě připravilo na to, že mohu pomoci změnit a lépe využit vlaky na českých železnicích. A možná i zvýšit objem ekologicky přepravovaných nákladů. Připoj se taky. Najdi svoji identitu.

Bc. Zdeněk Sháněl

Zabývám se bezstykovými kolejemi. Tuto celosvětově používanou technologii náš tým detailně zkoumá, aby ji mohl dál rozvíjet a zlepšovat. Baví mě dělat věci, které mají smysl. Zkus to taky. Najdi svoji identitu.

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Studium je zdarma

Kombinované studium

Pokud budeš kombinovaný student, budeš hodně studovat doma sám. Tvůj rozvrh se bude skládat z nepravidelných konzultací s jednotlivými vyučujícími, které probíhají především v pátek a v sobotu přibližně 1x za 14 dní. Tato forma studia je vhodná pro ty, kteří například již pracují. Není nijak věkově omezená.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.