Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterské
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je kompletně v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
25

Co tě naučíme?
Cílem je zvýšit tvou teoretickou připravenost a startovací praktické dovednosti multidisciplinárně vzdělaného bioanalytika, abys byl jako absolvent připraven pro práci v různých klinicko-laboratorních medicínských oborech v různých typech zdravotnických zařízení. Získáš profesní kvalifikaci a způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v rámci EU.

Čím budeš?
Budeš kvalifikovaným pracovníkem v oblastech klinické diagnostiky, instrumentální analýzy, klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie, molekulárně biologických metod, histologie a cytodiagnostiky, hematologie a transfúzního lékařství.
Po absolvování budeš ovládat odpovídající přístrojovou techniku včetně využití automatizace, statistických metod a výpočetní techniky. Student je připravován pro výkon regulovaného povolání dle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb. Ve své práci se řídí předpisy, které se týkají provozu klinických a biologických laboratoří, bezpečnosti práce, ochrany před nákazami a zásadami přípravy léčivých přípravků a správné laboratorní praxe. Budeš mít dostatek teoretických i praktických znalostí také pro práci ve vývoji a testování nových analytických metod, diagnostických souprav, přípravy reagencií a látek pro diagnostiku a také pro výrobu a kontrolu kvality a účinnosti terapeutických preparátů a léků.
Přednostně se uplatníš v diagnostických laboratořích zdravotnických zařízení, v laboratořích farmaceutického příp. chemického průmyslu, výzkumných ústavů a dalších institucí i soukromých firem, provádějící různě zaměřenou analýzu biologických materiálů.

Navštiv nás

20. 1. 2021
Veletrh Gaudeamus on-line 2021
Zobrazit více

Ve středu 20. listopadu se potkáme na sociálních sítích při živém streamu. Připojte se od 10.45, kdy vás Lenka s Honzou seznámí s Univerzitou Pardubice. 
Zjistíte, jaké nabízíme možnosti studia, podíváte se do kampusu a co obnáší život vysokoškoláka.
Zaklikněte si Facebookovou událost Univerzita Pardubice na Gaudeamu on-line, ať vám přenos neuteče a těšíme se na on-line viděnou!

27. 1. 2021
Den otevřených dveří
Zobrazit více

Máš zájem o chemii? Chceš se podívat, jak to u nás vypadá a jak se u nás studuje? Přijď na 1. Den otevřených dveří, který jako tradičně proběhne v lednu na naší fakultě.

10. 2. 2021
Den otevřených dveří
Zobrazit více

Máš zájem o chemii, chceš se podívat, jak to u nás vypadá, jak se u nás studuje a nebo jsi nestihl/a první den otevřených dveří? Přijď na 2. Den otevřených dveří, který proběhne v únoru na naší fakultě.

Předměty, které studovali letošní prváci

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+5+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+3+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+1
Kredity
5

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 4 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.