Forma studia
Prezenční
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v angličtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Podat přihlášku
Počet přijatých minule
0

Garant: doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

Procesními výrobami rozumíme takové chemické a biochemické procesy, které, na rozdíl od mechanických výrob, vytvářejí ze vstupních látek a komponent aplikací chemických a biochemických technologií výsledné produkty, které mají odlišnou chemickou strukturu i nové užitné vlastnosti. Procesní výroby se vyskytují ve větší či menší míře nejen v oborech chemického průmyslu, nýbrž i v technologicky příbuzných oborech jako jsou potravinářství, farmaceutika, fotochemie, papírenství, plastikářský a gumárenský průmysl aj.

Doktorský studijní program navazuje na znalosti, dovednosti a způsobilosti studentů získané v navazujícím magisterském studijním programu a má za cíl je dále rozvinout ve směru rozvoje myšlení, poznatků a dovedností jak v oblasti teorie a nových moderních metod a postupů ekonomicko-manažerských disciplín, tak v oblasti chemicko-technologických, biologických a biochemických výrob, ale i metodologie vědecké práce. Důraz přitom bude kladen na roli společensky citlivých podniků s procesními výrobami v dnešní znalostní společnosti a jejich přínos k udržitelnému rozvoji.

Absolventi daného studijního programu budou schopni účelně propojit znalosti a dovednosti z oblasti ekonomicko-manažerských disciplín a disciplín chemicko-technologických, budou schopni vytvářet efektivní interakce mezi teorií a praxí na žádoucí vzdělanostní úrovni, a to jak při své vědecko-výzkumné činnosti, tak při řízení podniků.

Navštiv nás

Jaká můžeš získat stipendia

Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.