Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
3

Co tě naučíme?
Soustavnou přípravou při studiu Ekonomiky a managementu podniků chemického průmyslu získáš potřebné znalosti a dovednosti v oblastech, jako je např. podniková ekonomika, podnikový management, marketing, finanční management, výroba, logistika, controlling, právo aj. Formou řešení případových studií, manažerských simulačních her a výzkumů v podnikové praxi u předních tuzemských zaměstnavatelů si osvojíš také praktické zkušenosti.

Čím budeš?
Úspěšným dokončením studia budeš plně připraven k výkonu technicko-ekonomických a manažerských pozic v podnicích, které se zabývají činnostmi v oblasti chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětvích. Jako absolvent najdeš uplatnění ve funkcích na úrovni středního i vrcholového podnikového managementu v oblasti marketingu, controllingu, kvality, financí, výroby, logistiky, projektového řízení, inovací, psychologie, práva, environmentální a společenské odpovědnosti, jakož i při samostatném podnikání, ale také ve státních a samosprávných orgánech, případně i ve finančních institucích.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+3
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+3
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+3
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
4

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 4 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.