Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
69

Co tě naučíme?
Získáš moderní vzdělání v oblasti chemie, biochemie a analytických metod, které se používají při analýze potravin, při určování jejich kvality a zdravotní nezávadnosti. Dozvíš se také něco z mikrobiologie, technologie potravin a chemického inženýrství. Naučíme tě nejen správnou a bezpečnou práci v laboratoři, ale sám taky budeš experimenty provádět. Získáš specializované znalosti angličtiny, které se ti určitě budou hodit, jak při čtení odborných textů, tak v komunikaci s kolegy. Nedílnou součástí je také zvládání základních informačních technologií, které využiješ pro poradenskou činnost a při výběru metod či postupů pro experimenty.
Budeš plnohodnotně vzdělaným odborníkem v oboru analytická chemie a biochemie se zaměřením na analýzu látek v potravinových matricích. Můžeš pracovat v chemických nebo v dalších specializovaných laboratořích, a to jak v kontrolních, tak výrobních útvarech.

Na čem nám záleží?
Našim společným cílem je úspěšné dokončení studia a dobré uplatnění získaných zkušeností na trhu práce v některé z profesí v oblasti potravinářského a chemického průmyslu. Díky interdisciplinárnímu způsobu vzdělávání, které naše fakulta poskytuje, budeš schopen přizpůsobit se změnám v požadavcích a potřebách zaměstnavatelů velmi rychle.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+4
Kredity
8
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+5+0
Kredity
8
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+3
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 4 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.