Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
7

Co tě naučíme?
Studium oboru Materiálové inženýrství zahrnuje vzdělávání v oblastech, jako jsou například pevné látky, fyzika pevných látek, metody charakterizace materiálů, dílčí druhy materiálů nebo speciální metody zpracování materiálů. Vedle toho tě naučíme také práci s informačními zdroji, s informačními technologiemi (zejména práci s textovými a grafickými editory pro zpracování experimentálních výsledků), atd.

Čím budeš?
Jako úspěšný absolvent oboru Materiálové inženýrství se budeš, zásluhou širokého materiálového základu, moci uplatnit v chemických i nechemických závodech, v keramickém, sklářském, elektronickém a elektrotechnickém průmyslu, či ve výzkumných materiálových laboratořích. Příležitost se ti naskytne tedy všude, kde je zapotřebí kvalifikovaného pracovníka v oboru.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
4+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
4+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+6+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
4+0+0
Kredity
6

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 4 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.