Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
0

Co tě naučíme?
Během studia Organické chemie si osvojíš teoretické znalosti v oblasti technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, které je navíc doplněno o adekvátní úroveň IT znalostí a jazykové přípravy. Díky odborným dovednostem pak budeš připraven například řídit a realizovat výroby technických specialit, ale také zastávat manažerské funkce v daných oborech.

Čím budeš?
Po dokončení studia se můžeš, jako vysokoškolsky vzdělaný pracovník, uplatnit především ve výzkumných pracovištích v oboru chemie a ostatních příbuzných oborech. Budeš připraven na odborné činnosti na úrovni středního managementu menších i velkých, chemických i nechemických podniků. Tyto společnosti nabízí skvělou příležitost pro tvé budoucí uplatnění - kvalifikovaní pracovníci s profesí chemik-syntetik jsou totiž velice žádaní!

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
4+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+5+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
4+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 4 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.