Forma studia
Prezenční
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v angličtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Podat přihlášku
Počet přijatých minule
0

Garant studijního programu: prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.

Cílem doktorského studijního programu Fyzikální chemie je vychovávat odborníky s přehledem v celém oboru fyzikální chemie a zejména pak s širším vhledem a znalostmi v oblasti vymezené tématem disertační práce a zaměřením výzkumné skupiny, ve které svou disertační práci vypracovávají. Hlavní důraz je kladen na rozvíjení schopností studentů provádět praktickou výzkumnou činnost, zejména pak na schopnosti studentů definovat cíle výzkumné činnosti, samostatně pracovat s moderními informačními technologiemi, kriticky zpracovávat informace ze světových odborných databází, prohlubovat své znalosti v oboru, provádět a případně organizovat samotnou výzkumnou činnost, shrnout, kriticky posoudit a diskutovat své výsledky a informovat o nich jak písemnou formou, tak ústním sdělením v mateřském i cizím jazyce jak odbornou, tak i laickou veřejnost. Nedílnou součástí studia je vedení studentů rovněž ke schopnosti pedagogické práce, vedení mladších studentů a předávání vlastních poznatků kolegům. Cílem studia je tedy vychovat pracovníky schopné jak samostatné vědecké tvůrčí činnosti, tak i práce v součinnosti s ostatními členy širších výzkumných skupin, kteří budou schopni obor dále samostatně rozvíjet.  

 

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
Libovolný ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0

Jaká můžeš získat stipendia

Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.