Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
0

Co tě naučíme?
Základy už máš, teď tě naučíme pokročilým znalostem v oblasti fyzikální chemie, organické chemie a technologie (např. chemie a technologie barviv, výroby léčiv zařízení a procesů v organické technologii). Znalosti budeš mít také z fotochemie a bezpečnostního inženýrství. Kromě pokročilých znalostí v oblasti chemie, získáš ekonomicko-manažerské dovednosti, nepřekvapí tě specializované softwary a domluvíš se cizími jazyky. Praxi získáš v nových moderních laboratořích Fakulty chemicko-technologické.

Čím budeš?
Provozní nebo organický technolog, výzkumný pracovník, manažer… to je jen začátek výčtu pozic, které můžeš po absolvování tohoto oboru obsadit ve státních i soukromých organizacích, v malých i velkých chemických podnicích. Uplatníš se i na místech kontrolního a poradenského charakteru u českých i zahraničních firem.
 

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+5+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
4

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 4 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.