Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
4

Co tě naučíme? Po splnění studijních povinností a složení závěrečných zkoušek budeš umět „od kolébky do hrobu“ najít a vyhodnotit souvislosti mezi výrobou a produktem a jejich dopady na člověka i ekosystém Země. Budeš se orientovat v legislativním, správním a ekonomickém labyrintu, vyhodnotíš reálná rizika situací či technologií a se selským rozumem zelené chemie navrhneš kompromisní technologická řešení bez dluhu pro další generace, která vyhovují výrobě, podmínkám zaměstnanců a která nezatěžují životní prostředí.

Čím budeš? Staneš se plnohodnotným inženýrem chemie na obecné chemicko-technologické úrovni provázané s multidisciplinárním environmentálním a socio-ekonomickým přehledem. Průmyslové podniky s chemickými i nechemickými výrobami jako automotiv, zpracování plastů, strojírenství, povrchové úpravy, stavebnictví apod., výzkumná pracoviště nejrůznějšího charakteru, kontrolní laboratoře, ale také orgány státní správy a samosprávy všech stupňů ocení široký záběr tvého vzdělání a nabídnou ti odborné i řídicí pozice. A navíc, jestli jsi studijní typ a máš chuť se zavrtat ještě hlouběji do hledání udržitelných řešení pro naši planetu, máš ještě další možnost pokračování v environmentálně zaměřeném doktorském studijním programu.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+5+2
Kredity
8
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
6

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 4 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.