Forma studia
Prezenční
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet přijatých minule
1

Charakteristika studijního oboru Regionální a veřejná ekonomie:

Doktorský studijní program Regionální a veřejná ekonomie se opírá o dvě základní vědní disciplíny, a to "veřejnou ekonomii" a "regionální ekonomii". Důraz je kladen na zkoumání potřeb regionů, které determinují i výkon veřejné správy, resp. řízení veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Program se v potřebné míře orientuje i na problémy financování regionálních a veřejných politik v národním i evropském kontextu a jejich efektivnosti a na sociálně-ekonomickou efektivnost regionu jako celku.

Cíle studijního oboru:

Cílem doktorského studijního programu Regionální a veřejná ekonomie je prohloubení znalostí a získání kompetencí potřebných k samostatné vědecké práci v  oblasti regionální a veřejné ekonomie  a  výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných účinně se podílet na řízení veřejného sektoru a řízení rozvoje regionů.

Profil absolventa:

Absolventi tohoto doktorského studijního programu mají na odpovídající úrovni rozvinuté potřebné teoretické znalosti z ekonomie, veřejné ekonomie a regionálních věd, s akcentem na financování a řízení veřejného sektoru a regionu.

Vstupní požadavky na uchazeče:

O přijetí ke studiu v doktorském studijním programu se mohou ucházet uchazeči, kteří řádně ukončili studium v magisterském studijním programu stejného nebo příbuzného oboru na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka.

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty:

Předměty zařazené do standardního studijního plánu jako povinné či povinně volitelné jsou stanoveny tak, aby student ve spolupráci s příslušným přednášejícím v doktorském studijním programu získal dostatečnou základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření doktorského studijního programu. Předměty, jimiž student požadovaných znalostí dosáhne, si vybírá v návaznosti na svou výzkumnou orientaci a zaměření disertační práce. Individuální studijní plán si student ve spolupráci se školitelem sestavuje na počátku svého studia. Kromě předmětů je v něm rovněž uvedena vědecko-výzkumná činnost, příp. pedagogická činnost, doktoranda a plánované studijní pobyty či stáže.

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Témata disertačních prací si můžeš zvolit následující

Témata platná pro akademický rok 2021/2022:

Školitelka: doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. (libena.cernohorska@upce.cz)

1. Vliv nekonvenční měnové politiky na hospodářský vývoj zvoleného regionu
2. Ekonomická výkonnost jako faktor rozvoje regionů

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)

1. Modelování dynamiky regionálních inovačních systémů
2. Hodnocení efektivnosti smart regionů
3. Vliv meziregionální spolupráce na ekonomický rozvoj regionů

Školitelka: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. (ivana.kraftova@upce.cz)

1. „Smart“ specializace v regionech České republiky (východiska, projevy, důsledky)
2. Přímé zahraniční investice – forma zvyšování kapitálové síly regionu
3. Bezpečnost jako nutná podmínka rozvoje regionu
4. Územní dimenze při podpoře rozvoje regionů
5. Čtvrtá průmyslová revoluce z hlediska regionálního rozvoje

Školitelka: doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. (romana.provaznikova@upce.cz)

1. Nerovnosti a disparity v regionech spojené s fiskální decentralizací
2. Problémy udržitelnosti veřejných financí v regionech
3. Dopady hospodaření regionů (sub-centrálních vlád) na fiskální politiku státu
4. Fiskální decentralizace a její vliv na efektivnost územní veřejné správy na úrovni obcí v ČR
5. Hodnocení zadluženosti nižších vládních úrovní, přístupy, prevence a dopady na rozvoj těchto území

Školitel:  prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (jan.stejskal@upce.cz)

1. Racionalizace poskytování vybraných veřejných služeb
2. Význam geography of discontent pro snižování regionálních nerovností
3. Snižování neefektivnosti při realizaci veřejné volby

Školitelka: doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. (jolana.volejnikova@upce.cz)

1. Vliv minimální mzdy na socio-ekonomický rozvoj regionů v České republice
2. Hodnocení efektivnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v regionech ČR
3. Vliv pandemie nemoci Covid-19 na strukturální změny regionálních trhů práce v ČR

 

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Letní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
5
Druhý ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
10
Třetí ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
15
Čtvrtý ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
30
Libovolný ročník
Libovolný semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
10+0+5
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
5+0+10
Kredity
15
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
5+0+10
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
10+0+5
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5+0+10
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5+0+10
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5+0+10
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5+0+10
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
5+0+10
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
10+0+5
Kredity
15
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
10+0+5
Kredity
15

Úspěšní absolventi

Ing. Vojtěch Dlouhý
Zakladatel a ředitel technologické firmy Feedyou, s.r.o.

Fakulta mi ukázala, že skutečný svět začíná za hranicemi školních lavic. Podporovala mě na cestách za poznáním a novými obzory. Pomohla mi plnit i dětský sen o prvním reálném byznysu.

Ing. Lukáš Wagenknecht
Parlament České republiky
Senátor

Velice rád vzpomínám na lidi, se kterými jsem se při studiu potkal. V praxi nejvíce využívám zkušenosti z oblasti matematické statistiky a účetnictví, které jsou pro mě dnes denním chlebem.

Ing. Jiří Janků
Co-founder eBrána, s. r. o., Co-founder Feedyou, s. r. o., partner Lighthouse Ventures

Příležitostí je tolik, umění není ohnout se pro každou, ale umět si vybrat. Cesta k úspěchu je trnitá, přesto však krásná, protože si ji tvoříme sami, stejně jako cíle na ní.

Ing. Petra Křepelková
Vrchní ministerský rada, Ministerstvo financí České republiky

Ráda vzpomínám na některé vyučující a na jejich podporu při studiu, na přátelskou atmosféru na fakultě a také na spolužáky, s kterými jsem stále v kontaktu a baví mě sledovat, jakým směrem se ubírají naše cesty. Během studia jsem se naučila věřit si, znát svou cenu, proto jsem se nespokojila s první pracovní nabídkou, ale vybrala jsem si práci, která pro mě byla velkou výzvou a já si tak mohla dokázat, že mě studium na skutečně výborně připravilo na mou profesní kariéru.

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Studium je zdarma.

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.