Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Projekt diplomové práce
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20
Den otevřených dveří
10. 12. 2021

Co tě naučíme?  

Studiem anglické filologie prohloubíš své znalosti lingvistiky v oblasti pragmatiky, stylistiky, historického vývoje angličtiny a sociolingvistiky. Seznámíš se s aktuálními trendy v anglofonní literatuře a odhalíš způsoby, jak interpretovat texty očima literárního teoretika a kritika. Rozvineme tvé komunikační a překladatelské kompetence a naučíme tě přemýšlet v širších kulturních souvislostech. Dostaneš také výborný základ pro další akademickou cestu na doktorském studiu.  

Čím budeš?  

Angličtinu budeš ovládat bravurně (na úrovni C2), k tomu budeš mít perfektní znalosti z oblasti lingvistiky a britské a americké literatury. Zvládneš hravě analýzu textu, překlady i svou vlastní tvorbu. Staneš se klíčovým článkem pro komunikaci mezi českým a anglicky mluvícím prostředím, a navíc budeš mít interkulturní nadhled. Práci získáš snadno v nakladatelstvích, překladatelských agenturách nebo institucích EU. 

Co obnáší přijímačky? 

Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium programu Anglická filologie (anglický jazyk, literatura a kulturní studia). Součástí přihlášky ke studiu je projekt diplomové práce v anglickém jazyce v rozsahu 1000–1500 slov (mimo bibliografii) a potvrzení o absolvování předmětů v bakalářském studiu.  

Projekt a potvrzení uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 30. 4. 2022. E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. Náležitosti projektu jsou zveřejněny na webových stránkách katedry anglistiky a amerikanistiky

Navštiv nás

2022Září
0
Říjen
0
Listopad
0
Prosinec
0
2023Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4

Profesní uplatnění

jazykový lektor
copywriter
překladatel/tlumočník
specialista pro zahraniční styky
majitel jazykovky
Marketingový specialista

Úspěšní studenti a absolventi

Mgr. Lucie Hodovalová
ONLINE learning s.r.o.
jazyková lektorka a manažerka marketingu
Mgr. Tereza Houžvičková

Každý si může splnit sen. Tereza má už při studiu vlastní jazykovku a vede kurzy angličtiny. Dělej, co tě baví. Najdi svoji identitu.

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Proděkanka pro vzdělávání FF
PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Helena Zitková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.