Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Co obnáší přijímačky?
Ústní pohovor
Předpokládaný počet přijímaných studentů
35

Vypisujeme 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/22. Přihlášky přijímáme do 20. 8. 2021. Více info zde.  

Studium programu Resocializační pedagogika připravuje odborníka na magisterské úrovni, s plnou kvalifikací pro přímou pedagogickou a poradenskou činnost v zařízeních zaměřených na resocializační činnost, např. ve vězeňských zařízeních, detenčních ústavech, zařízeních postpenitenciární péče, zařízeních ústavní výchovy, v nízkoprahových centrech apod.

Dle platné legislativy příslušných ministerstev je absolvent plně kvalifikován pro činnost vychovatele ve školských zařízeních (MŠMT) a úředníka probační a mediační služby (MS).

V rámci Vězeňské služby ČR, dle vnitřních rezortních předpisů, vytváří studium pro bsolventa předpoklady k výkonu funkce vychovatele, pedagoga volného času, speciálního pedagoga a po doplnění psychoterapeutického výcviku pro výkon funkce vychovatele-terapeuta. Rovněž je kvalifikován pro organizační a řídící práci v rámci Vězeňské služby ČR.

Absolvent programu Resocializační pedagogiky se uplatní v činnostech s osobami všech věkových kategorií (děti, dospělí, senioři).

Co obnáší přijímačky?

 • Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium humanitního zaměření, s pedagogickou specializací.
 • Přijímací zkouška má charakter ústního pohovoru, který zahrnuje diskusi o bakalářské práci, uchazeč prokazuje orientaci v problematice oboru a odborné literatuře. U uchazečů se předpokládá znalost základů humanitních věd v disciplínách pedagogika, psychologie, filosofie, sociologie, právo a metodologie vědeckého výzkumu, dále znalosti v oblasti sociální politika, multikulturní výchova, vzdělávací politika, organizace neziskového sektoru a systém celoživotního vzdělávání.
 • Pokud absolvovaný bakalářský program humanitního zaměření nemá pedagogickou specializaci, složí uchazeč rozdílovou zkoušku z předmětu Základy pedagogiky.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu fakulty.

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3

Úspěšní absolventi

Mgr. Lucie Hájková
Asistent na Katedře věd o výchově
Pavlína Potůčková
ředitelka Centra Kosatec a místopředsedkyně spolku
Hana Ramseidlová
Probační úředník
Probační a mediační služba

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Katedra věd o výchově
doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Katedra věd o výchově
Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
Katedra věd o výchově

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Léčebna návykových nemocí v Nechanicích
  Léčebna návykových nemocí v Nechanicích
 • Dětský diagnostický ústav
  Dětský diagnostický ústav
 • Fond ohrožených dětí Klokánek
  Fond ohrožených dětí Klokánek

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.