Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bakalář umění
Typ programu
Akademický

Studijní programy Fakulty restaurování jsou akademicky orientované. Jsou tedy sestaveny tak, aby v nich studenti získali zejména teoretické znalosti, které souběžně či následně využijí v umělecké a restaurátorské praxi. Tím je zároveň umožněna návaznost na vyšší stupně studia - z bakalářského na navazující magisterský stupeň a z něho na případný doktorský stupeň studia. 

Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Litomyšli
Podat přihlášku
Počet přijatých minule
5
Uznání předchozího studia
Uznávání úspěšně absolvovaných předmětů se řídí směrnicí č. 1/2017 fakulty.

Našim cílem je naučit vás odborným aktivitám v oblasti péče o nástěnnou malbu, sgrafito, mozaiky a povrchy historické architektury. Po absolvování studia budete připraveni na profesní dráhu samostatného restaurátora a konzervátora nástěnných maleb, sgrafita a mozaiky. Práci najdete také ve veřejných institucích zaměřených na památkovou péči nebo ve firmách, které se obnově památek věnují.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+3+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+8+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+19+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+1
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2

Kde můžete pracovat po absolvování

Národní památkový ústav
jako OSVČ
muzea, galerie, výzkumné instituce, městské a krajské úřady, apod.

Kdo je garantem této specializace

Místa či instituce, kde můžete konat praxi

  • Památkově chráněné objekty v majetku státu (jako hrady a zámky ve správě NPÚ)
    Památkově chráněné objekty v majetku státu (jako hrady a zámky ve správě NPÚ)
  • Památkově chráněné objekty v majetku církve (jako kostely, kláštery, kaple)
    Památkově chráněné objekty v majetku církve (jako kostely, kláštery, kaple)
  • Památkově chráněné objekty v majetku soukromých vlastníků (měšťanské domy, apod.)
    Památkově chráněné objekty v majetku soukromých vlastníků (měšťanské domy, apod.)

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Prospěchové stipendium
Výše prospěchového stipendia se odvíjí od studijního průměru za předcházející akademický rok.

Prezenční studium

Studium je realizováno pouze v prezenční formě, přítomnost studentů je vyžadována na přednáškách i na cvičeních. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta restaurování
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština

Život v Litomyšli

Dotované stravování studentů v jídelně SCOLAREST jen pár kroků od fakulty
Fakulta umístěná v historickém centru Litomyšle na zámeckém návrší
Zámek Litomyšl zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.