Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bakalář umění
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Litomyšli
Podat přihlášku
Počet přijatých minule
4
Uznání předchozího studia
Uznávání úspěšně absolvovaných předmětů se řídí směrnicí č. 1/2017 fakulty.

Absolvováním studia získáte rozsáhlé teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů. Budete mít potřebné vědomosti z oblasti přírodních a humanitních věd. Uplatnění můžete najít jako samostatní restaurátoři či odborníci v restaurátorských odděleních muzeí, galerií, archivů či knihoven.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+3+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+8+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+19+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+1
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2

Kde můžete pracovat po absolvování

Národní památkový ústav
Národní archiv České republiky
Národní knihovna České republiky
Národní technické muzeum
Oblastní archivy
Vědecká knihovna v Olomouci
Židovské muzeum v Praze
jako OSVČ
muzea, galerie, výzkumné instituce, městské a krajské úřady, apod.

Kdo je garantem této specializace

Místa či instituce, kde můžete konat praxi

 • Židovské muzeum v Praze
  Židovské muzeum v Praze

  Dlouhodobá spolupráce v rámci doplňkové činnosti FR, spolupráce při zajištění letních praxí studentů

 • Národní archiv České republiky
  Národní archiv České republiky

  Fakulta restaurování dlouhodobě spolupracuje s Národním archivem ČR, především s 10. oddělením péče o fyzický stav archiválií. Spolupráce probíhá především v následujících oblastech: v rámci výuky předmětů Technik restaurování a Technologie restaurování, při zajištění letních praxí studentů, při konzultacích a oponování závěrečných prací studentů.

 • Národní knihovna České republiky
  Národní knihovna České republiky

  Dlouholetá spolupráce fakulty s Národní knihovnou ČR probíhá v následujících oblastech: zajištění letních praxí pro studenty, konzultace a oponování závěrečných prací studentů

 • Národní muzeum
  Národní muzeum

  Dlouhodobá spolupráce v rámci výuky vybraných předmětů zaměřených na Technologie restaurování, spolupráce při organizaci letních praxí studentů, konzultace a oponování závěrečných prací studentů, příprava společných výzkumných projektů zaměřených na problematiku konzervace a restaurování (papír, useň apod.).

 • Národní technické muzeum
  Národní technické muzeum

  Spolupráce v rámci výuky vybraných předmětů zaměřených na Technologie restaurování a při materiálových analýzách v rámci průzkumu uměleckých nebo umělecko-řemeslných děl.

 • Oblastní archivy
  Oblastní archivy

  Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Zámrsku – spolupráce v rámci doplňkové činnosti FR, při zajišťování letních praxí studentů. Oblastní archivy jsou cenným zdrojem artefaktů využívaných na fakultě v rámci výuky odborných předmětů.

 • Vědecká knihovna v Olomouci
  Vědecká knihovna v Olomouci

  Fakulta restaurování s VKOL dlouhodobě spolupracuje v rámci doplňkové činnosti FR, při získávání objektů pro závěrečné práce studentů. Odborní pracovníci knihovny se podílejí na zajištění výuky v rámci předmětu Dějiny knižní kultury.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Prospěchové stipendium
Výše prospěchového stipendia se odvíjí od studijního průměru za předcházející akademický rok.

Prezenční studium

Studium je realizováno pouze v prezenční formě, přítomnost studentů je vyžadována na přednáškách i na cvičeních. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Život v Litomyšli

Dotované stravování studentů v jídelně SCOLAREST jen pár kroků od fakulty
Fakulta umístěná v historickém centru Litomyšle na zámeckém návrší
Zámek Litomyšl zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.