Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bakalář umění
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Podat přihlášku
Počet přijatých minule
5
Uznání předchozího studia
Uznávání úspěšně absolvovaných předmětů se řídí směrnicí č. 1/2017 fakulty.

Povedeme vás k zodpovědnému přístupu k průzkumu, dokumentaci a restaurování s použitím nejnovějších technologií. Absolvováním studia získáte potřebné umělecké i umělecko-řemeslné dovednosti. Díky tomu najdete uplatnění v běžné restaurátorské praxi jako samostatní restaurátoři, ve spolupráci s památkovými ústavy, v muzeích a galeriích, ve firmách zaměřených na obnovu památek nebo v dalších organizacích působících v oboru restaurování.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+3+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+8+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+19+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+1
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2

Kde můžete pracovat po absolvování

Národní památkový ústav
muzea, galerie, výzkumné instituce, městské a krajské úřady, apod.
jako OSVČ

Kdo je garantem této specializace

Místa či instituce, kde můžete konat praxi

 • Město Kutná Hora
  Město Kutná Hora

  Historické jádro města je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Fakulta dlouhodobě spolupracuje s Galerií středočeského kraje a při realizaci restaurátorských a průzkumných pracích na historických dílech, která jsou v majetku, resp. správě města.

 • Národní památkový ústav
  Národní památkový ústav

  Fakulta restaurování má s NPÚ uzavřenou dlouhodobou rámcovou smlouvu o spolupráci, což fakulta i Univerzita Pardubice jako celek považují za jeden z nejvýznamnějších strategických kroků. Rozšířená Smlouva o spolupráce byla uzavřena na dobu neurčitou. Pokračující spolupráce na úrovni Územních odborných pracovišť je zaměřena na konzultační činnost, průzkumy a restaurování vybraných uměleckých a umělecko-řemeslných děl, které jsou ve zprávě NPÚ.

 • Památkově chráněné objekty v majetku církve (jako kostely, kláštery, kaple)
  Památkově chráněné objekty v majetku církve (jako kostely, kláštery, kaple)
 • Památkově chráněné objekty v majetku soukromých vlastníků (měšťanské domy, apod.)
  Památkově chráněné objekty v majetku soukromých vlastníků (měšťanské domy, apod.)
 • Památkově chráněné objekty v majetku státu (jako hrady a zámky ve správě NPÚ)
  Památkově chráněné objekty v majetku státu (jako hrady a zámky ve správě NPÚ)

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Prospěchové stipendium
Výše prospěchového stipendia se odvíjí od studijního průměru za předcházející akademický rok.

Prezenční studium

Studium je realizováno pouze v prezenční formě, přítomnost studentů je vyžadována na přednáškách i na cvičeních. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta restaurování
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Dotované stravování studentů v jídelně SCOLAREST jen pár kroků od fakulty
Fakulta umístěná v historickém centru Litomyšle na zámeckém návrší
Zámek Litomyšl zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.