Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2020/2021
28

Co tě naučíme?
Naučíme tě provádět radiologické zobrazovací a ozařovací výkony, pracovat s nejmodernější zdravotnickou technikou, pečovat o člověka v průběhu výkonu. Budeš rozumět oborům radiologie, radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína, ošetřovatelství. Ukážeme ti, jak provádět výzkum a využívat jeho výsledky ve svém oboru. Povedeme tě ke kritickému myšlení a všeobecnému rozhledu vysokoškolsky vzdělaného člověka.

Čím budeš?
Získáš kvalifikaci radiologický asistent a kompetence provádět léčebné a zobrazovací výkony, které využívající principy fyzikálního záření nebo jiné fyzikální principy. Budeš moci poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči s výkony spojenou. Staneš se zdravotnickým odborníkem, který může najít uplatnění v zařízeních, kde se využívá ionizující záření, ultrazvuk nebo nukleární magnetická rezonance.

Navštiv nás

Po vystudování budeš

Radiologický asistent

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 3 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Prezenční studium

V rámci prezenčního studia chodíš do školy dle rozvrhu, který si sám sestavíš (pondělí - pátek).

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.