Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2020/2021
44

Co tě naučíme?
Naučíme tě instrumentovat v průběhu operací, pečovat o pacienty od přijetí až po propuštění z operačního sálu. Získáš znalosti a dovednosti z oblasti specializované péče v jednotlivých oborech chirurgie, intenzivní péče a anesteziologie a resuscitace. Získáš široký rozhled v oboru ošetřovatelství a dovednosti pracovat s vědeckými daty. Povedeme tě k zodpovědnosti, samostatnosti a kritickému myšlení.

Čím budeš?
Staneš se všeobecnou sestrou se specializací pro perioperační péči. Můžeš pracovat na vysoce specializovaných pracovištích - operačních sálech, jednotkách intenzivní péče, pracovištích centrální sterilizace i v oblasti managementu v ošetřovatelství.

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Po vystudování budeš

Všeobecná sestra pro perioperační péči

Úspěšní absolventi

PhDr. Karolína Rumlová, MBA

Podporuji rodiny s dětmi se zdravotním handicapem nebo ty ohrožené domácím násilím. Moje práce je i poslání. Jako vedoucí v pardubické Charitě pracuji na rozvoji projektů rodinných center a snažím se rozšířit povědomí o oblasti paliativní péče. Buď potřebný pro ostatní. Najdi svoji identitu.

Mgr. et Mgr. Oldřich Hošek

 

Na práci s onkologicky nemocnými vás nic úplně nepřipraví. Já jsem ale vždycky chtěl pomáhat lidem. I proto jsem vzal studium velmi vážně. V nemocnici, kde pracuji, jsem se stal nejmladší vrchní sestrou na oddělení klinické a radiační onkologie a dnes zastupuji náměstkyni pro ošetřovatelskou péči. Věř si i ty. Najdi svoji identitu.

Tvoje studijní referentka

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 2 + 1, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Kombinované studium

Bc. studium ​​​​- výuka v pátek a sobotu

NMgr. studium - bloková výuka

zimní semestr: 2 týdenní bloky + 5 pátků 

letní semestr: 2 týdenní bloky + 5 pátků 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.