Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Počet zapsaných studentů v AR 2020/2021
23

Co tě naučíme?
Naučíme tě instrumentovat v průběhu operací, pečovat po ženu od přijetí až po propuštění. Získáš znalosti a dovednosti z oblasti specializované péče v gynekologii, porodnictví, intenzivní péči a anesteziologii a resuscitaci. Získáš široký rozhled v oboru porodní asistence a dovednosti pracovat s vědeckými daty. Povedeme tě k zodpovědnosti, samostatnosti a kritickému myšlení.

Čím budeš?
Staneš se porodní asistentkou se specializací na perioperační péči. Můžeš pracovat na operačních sálech, jednotkách intenzivní péče, pracovištích centrální sterilizace a v oblasti managementu v porodní asistenci.

Navštiv nás

Po vystudování budeš

Porodní asistentka se specializací na perioperační péči

Jaká můžeš získat stipendia

Kombinované studium

Bc. studium ​​​​- výuka v pátek a sobotu

NMgr. studium - bloková výuka

zimní semestr: 2 týdenní bloky + 5 pátků v lichých týdnech 

letní semestr: 2 týdenní bloky + 5 pátků v sudých týdnech 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.